Tot aan Hooimeijerlaan mogelijk overlast windmolens

25 December 2021, 12:40 uur
Lokaal
mainImage
Ingezonden

Omwonenden in Barendrecht van het in aanbouw zijnde windpark langs de Oude Maas maken zich zorgen over het geluid van de windturbines. De interactieve app Geluidsverwachting.nl die de gemeente Barendrecht begin volgend jaar lanceert geeft omwonenden inzicht in hoe het geluid en de slagschaduw van windturbines zich gedragen en welke mate van geluid en slagschaduw zij op een bepaald moment kunnen verwachten.

Ook kunnen zij aangeven hoe zij het geluid van de windturbines beleven. Beter inzicht en meer transparantie helpen volgens de gemeente zorgen en hinder te verminderen en dragen bij aan meer begrip en vertrouwen. Daarnaast kan met de feedback van omwonenden beter worden ingespeeld op de daadwerkelijke beleving en op de omstandigheden waaronder eventuele overlast optreedt.

Er wordt ervan uitgegaan dat de overlast van windmolens zich beperkt tot een straal van circa twee kilometer. Voor de wijk Terleede betekent dit tot aan de woningen op de Hooimeijerlaan. De straal van twee kilometer is gebaseerd op het gebied binnen 10 maal de tiphoogte van 185,5 meter (hoogte windmolens) met een minimum van 2 kilometer. Volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is 10 maal de tiphoogte de afstand waarbinnen omwonenden als belanghebbenden worden aangemerkt.