Andere opzet doelgroepenvervoer: meer kwaliteit en gemak

30 March 2023, 11:42 uur
mainImage
Gemeente Barendrecht
Wethouder Miranda de Hoop.

Niet iedereen is mobiel of vaardig genoeg om zich met het regulier openbaar vervoer of een eigen vervoersmiddel te verplaatsen. Dankzij doelgroepenvervoer kunnen inwoners, van jong tot oud, toch van A naar B reizen en mee blijven doen in de samenleving. Het gaat dan om zogeheten Wmo-vervoer en leerlingen- en jeugd-hulpvervoer. Om deze dienstverlening nóg beter, klantvriendelijker en efficiënter aan te bieden wordt het huidige vervoersysteem rond de zomer anders ingericht.

Wethouder Miranda de Hoop verwacht dat door de aanstaande verandering een kwaliteitsslag wordt gemaakt. “Voor het Wmo-vervoer krijgen we dan een ‘eigen kracht model’. Inwoners kunnen zelf kiezen welke van de gecontracteerde vervoerders zij inschakelen voor een rit. Het plannen van het vervoer verschuift naar de vervoerder. Dat is voordeliger dan centraal inkopen op basis van beschikbaarheid.”

Vanaf 1 augustus 2023 gaat de nieuwe situatie in. "De capaciteit van de vervoerders samen is groter dan die van de huidige vervoerder. Vervoerders mogen geen ritten weigeren. Zo wordt de bestaande vervoerscapaciteit in de gehele regio benut en kunnen gebruikers een vervoerder kiezen waar zij zich het meest prettig bij voelen. De service- taken, zoals klachtenafhandeling en controle van vervoersplannen, blijven in handen van een onafhankelijk expert. Het leerlingen- en jeugdhulpvervoer zal ook van een hoogwaardiger niveau zijn, maar hier blijft het vervoersmodel nagenoeg hetzelfde.”

Duidelijke afspraken
De Hoop: “Nog niet veel gemeenten werken met het ‘eigen kracht model’, maar in de steden en dorpen waar het al wel is ingevoerd zijn de ervaringen positief. Ik heb er alle ver- trouwen in dat dit ook in Barendrecht het geval gaat zijn. De nieuwe opzet zorgt voor een hoge mate van keuzevrijheid en gemak bij de gebruiker.”

Meer sturen op kwaliteit, ook in het leerlingen- en jeugdhulpvervoer, staat ook hoog op de agenda. “Chauffeurs krijgen cursussen en opleidingen om de dienstverlening naar een ex- tra hoog niveau te tillen. En voorafgaande aan deze verandering zijn er uitgebreide gesprekken gevoerd met scholen, ouders en gebruikers om hun wensen en knelpunten in kaart te brengen. Zeker als het gaat om kwetsbare doelgroepen is duidelijkheid en goede communicatie heel belangrijk. Ritten op tijd aanmelden of juist afmelden als vervoer toch niet nodig is, bij de deur klaarstaan op het afgesproken tijdstip en inzichtelijk hebben wie wanneer is afgezet is heel belangrijk. Wellicht kunnen we in de nabije toekomst zelfs een realtime-app ontwikkelen en gebruiken voor nog meer overzicht.”

Gelijke kansen
“Zeker in de nieuwe vorm zorgt het doelgroepenvervoer voor gelijke kansen voor iedereen om mee te doen in de maatschappij. Het bevordert de participatie. Het is ook zo’n mooi middel omdat we voor inwoners die dat kunnen investeren in ontwikkeling. Door het maken van een vervoersontwikkelplan wordt toegewerkt naar meer zelfstandigheid, beetje bij beetje. Voor hen kan het doelgroepenvervoer een op- stapje is zijn naar (deels) zelfstandig reizen. Het dient dus verschillende doelen.”
 


Door: Afdeling communicatie gemeente Barendrecht