De Crezéepolder naar ZH Landschap

mainImage
De Crezéepolder naar ZH Landschap

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is vorige week officieel eigenaar geworden van het bijzondere zoetwater-getijdennatuurgebied De Crezéepolder van 52 hectare groot. De provincie Zuid Holland heeft het gebied in Ridderkerk opnieuw ingericht, waarbij eb en vloed weer de ruimte kregen. Er zitten bevers en watervogels. Ook de lepelaar, de visarend en de zeearend worden er wel eens gezien. Omdat het beheer van natuurgebieden niet tot de provinciale kerntaken behoren koos Zuid Holland tot verkoop en is onder de koopkandidaten het verdere behoud- en ontwikkelingsvoorstel van de Stichting Zuid-Hollands Landschap het best uit de bus gekomen.
De feestelijke overdracht van de Crezéepolder vond plaats tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Zeventien vrijwilligers trokken symbolisch wilgen om zodat voorkomen wordt dat het gebied dicht groeit. Naar voedsel zoekende watervogels zijn namelijk gewend te broeden op open (slib)vlaktes.


Foto: Digitaal Dagblad