Barendrechts Dagblad | Afval loont sluit op 14 december

Afval loont sluit op 14 december

mainImage

De pilot Afval loont stopt eind dit jaar, in goed overleg tussen Afval loont en de gemeente. Het laatste filiaal sluit op 14 december. In 2014 startte Afval loont met als doel het scheidingspercentage in Barendrecht aanzienlijk te verbeteren. De pilot startte voor 4 jaar en is vorig jaar met een jaar verlengd.

Het college heeft Afval loont, op verzoek van de gemeenteraad, uitgedaagd met een plan te komen om na 31 december 2019 financieel onafhankelijk door te gaan in Barendrecht. Voorwaarde daarbij was dat dit in lijn zou zijn met het nieuwe afvalbeleidsplan. Afval loont heeft daarop voorstellen ingediend, waarover diverse gesprekken zijn gevoerd met de gemeente. De gezamenlijke conclusie is dat doorgaan met Afval loont binnen deze kaders niet mogelijk is.

Evaluatie
De pilot werd vorig jaar al, samen met Afval loont, geëvalueerd. Toen bleek dat niet alle doelstellingen werden behaald. Wethouder Cees Schaap: “Afval loont is een prachtig initiatief op het gebied van afvalscheiding, wanneer er in een gemeente geen inzamelstructuur aanwezig is. We zijn dan ook blij met de bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd aan het scheiden van afval in onze gemeente. Maar nu we vanaf dit najaar inwoners faciliteiten gaan bieden om afval te scheiden aan huis, neemt de drempel om zelf afval naar Afval loont te brengen alleen maar verder toe. We hebben gekeken hoe en of Afval loont kan blijven bestaan, naast de dienstverlening van de gemeente. Dat is helaas niet gelukt.”

Goede samenwerking
Jørgen van Rijn, oprichter van Afval loont: “De samenwerking met de gemeente Barendrecht is altijd goed geweest. De gemeente heeft ons de ruimte gegeven om het maximaal haalbare te kunnen bereiken. Zo zijn meer Barendrechters hun afval gaan scheiden en hebben we ons met een leuke ploeg mensen ingezet om dit voor iedereen leuk en aantrekkelijk te maken”. De wethouder onderstreept dat de goede samenwerking. “Wij doen er dan ook alles aan om tot een goede en sociale afronding te komen. De gesponsorde goede doelen worden door de gemeente gecompenseerd en de mensen die werken voor Afval loont zullen naar ander werk worden begeleid”, aldus Cees Schaap.

Laatste filiaal sluit op 14 december
Inwoners konden grondstoffen als plastic en papier de afgelopen jaren gescheiden inleveren bij Afval loont. Hier werden de grondstoffen gewogen, financieel beloond en bijgeschreven op hun eigen account. Dit bedrag kon worden opgenomen of geschonken aan goede doelen. Ondanks dat de doelstellingen niet zijn gehaald, heeft Afval loont de bewustwording onder inwoners om afval goed te scheiden, vergroot. De gemeente en Afval loont kijken positief terug op de samenwerking. Het laatste filiaal van Afval loont sluit op 14 december. Tot die tijd kunnen inwoners er nog terecht.

 


Foto: Gemeente Barendrecht