Rotterdamse krantenman Geert-Jan Laan overleden

6 February 2023, 11:35 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Geert-Jan Laan met zijn krant in 2012 in de Koninklijke Bibliotheek waar de presentatie was van Het Vrije Volk die toen digitaal beschikbaar kwam in Delpher.

Geert-Jan Laan is op 79-jarige leeftijd overleden in een verpleeghuis in Groningen. Laan had een rijk krantenverleden in Rotterdam en werkte voor Het Vrije Volk vanaf 1963 tot 1968, maakte daarna de overstap naar het Parool tot 1971, vanaf 1971 tot en met 1991 werkte hij voor Het Vrije Volk als chef sociaal-economische redactie, onderzoeksjournalist (met Rien Robijns), adjunct-hoofdredacteur, plv. hoofdredacteur/directeur.

Hij dook met de inmiddels overleden collega Rien Robijns diep in de onderzoeksjournalistiek en leverde grote smaakmakende bijdragen in de rubriek Dossier. Die gingen onder meer over de Ogem-affaire en de Lockheed-affaire. Na de pensionering van bekende hoofdredacteur van Het Vrije Volk Herman Wigbold in 1987 nam hij als directeur en Gerard Krul als hoofdredacteur de leiding over van Het Vrije Volk. Het ging in die jaren niet goed met de krant en er werd een overlevingsplan gesmeed voor de krant gericht op nieuwe doelgroepen.

Tabloid

In 1988 werd de bekende rode blokkop boven de krant losgelaten en kleurde groen, de opmaak- en onderwerpkeuze veranderde drastisch en er werd een grote campagne gevoerd om die nieuwe krant in de markt te zetten. Het plan hiervoor faalde. Noodgedwongen door slechte cijfers - als gevolg van hard teruglopende abonnee-aantallen - wendden Krul en Laan zich tot de Engelse krantentycoon Robert Maxwell om te zoeken naar redding van de krant en naar mogelijk een 'lang gekoesterde wens' verschijnen in de ochtend als tabloid. Dit plan liep op niks uit en Laan en Krul trokken zich terug uit Het Vrije Volk. Kort daarna fuseerde Het Vrije Volk met het Rotterdams Nieuwsblad en verscheen op 2 april 1991 als het Rotterdams Dagblad.

Geert Jan Laan bekleedde daarna diverse functies bij noordelijke kranten als hoofdredacteur en chief-editor. Hij voelde vanuit het noorden nog wel altijd sterke betrokkenheid- en verbondenheid met Rotterdam en startte samen met oud-redacteur Vrije Volk Jim Postma en vormgever Rob Timmer in 2008 de Weekkrant Vandaag en Morgen, een krant die eerst op papier verscheen en uiteindelijk tot op de dag van vandaag alleen nog maar digitaal verschijnt.

Museum

Laan was ook zeer betrokken bij het Persmuseum als voorzitter Stichtingsbestuur- en President. Uit dien hoofde en in samenwerking met het Historisch Museum Rotterdam werd er in 2011 een tentoonstelling over de Verdwenen Kranten georganiseerd over de rijke Rotterdamse krantenhistorie in het Schielandshuis. Hij maakte in de jaren' 60 deel uit In den Twijfelaar van de Rotterdamse cabaretgroep, samen met Annelies Hillebregt, Herman Frank, Louis Lemaire, Hugh den Ouden en Chris Ebbe en schreef de teksten.