Grootschalige anti-drugsactie op Zuid en de Waalhaven

23 September 2022, 13:56 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
LMOFOTO

Ondermijnende criminaliteit is een groot probleem. De gemeente werkt samen met haar partners om ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel en witwassen, aan te pakken. In Rotterdam-Zuid vond onlangs een grote operatie plaats. Wanneer de actie precies plaatsvond is niet bekend gemaakt.

Bij deze controle op en rond het Parmentierplein (Waalhaven) namen de gemeente, belastingdienst, politie en andere partners drugs, wapens, geld en auto’s in beslag. Ondermijning treedt op waar de onder- en bovenwereld in elkaar verweven raken. Denk hierbij aan restaurants of winkels waar zelden een klant binnenstapt, jongeren in dure auto’s of een appartement met afgeplakte ramen.

Grootschalige actie
Om ondermijning aan te pakken en te voorkomen werkt de gemeente samen met partners, zoals de (Zeehaven)politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Douane en de Koninklijke Marechaussee. Het doel is om als een gezamenlijke overheid op te treden. Een goed voorbeeld van deze samenwerking was de grote ondermijningsactie op Zuid en in het havengebied. Hierbij waren bijna tweehonderd professionals van verschillende partijen aanwezig. Agenten haalden auto’s van de weg en begeleidden ze naar de controleplaats in de Waalhaven. Daar controleerden ze de voertuigen en bestuurders op strafbare feiten en om signalen op te pikken die wezen op ondermijning. De signalen worden mogelijk gebruikt voor verder onderzoek.

Tijdens de operatie werden flinke hoeveelheden drugs inbeslaggenomen. Zo werd een auto met verborgen ruimtes vol drugs ontdekt. In een kofferbak werd een verdachte zak met contant geld aangetroffen en in een andere auto droegen de inzittenden een vuurwapen bij zich. Daarnaast hebben de Belastingdienst en gemeente Rotterdam ruim 52.000 euro ontvangen aan openstaande rekeningen. Voor 24.700 euro is een regeling getroffen om op een later moment te betalen. Bij de actie zijn in totaal 8 auto’s in beslag genomen door de Belastingdienst. De eigenaren hadden bij elkaar opgeteld een openstaande belastingschuld van 330.000 euro. Ook werd er een zeer dure auto door de politie in beslag genomen. De eigenaar had geen inkomsten en kon geen logische verklaring voor zijn bezit geven.

Tastbare resultaten dus, maar minstens zo belangrijk is het effect van de actie. Door als overheid aanwezig te zijn en zichtbaar op te treden, geven gemeente, politie en de andere partners een duidelijk signaal af aan de wijk: er is geen ruimte voor ondermijnende criminaliteit in Rotterdam. Ook is er een grote hoeveelheid informatie verzameld die gebruikt kan worden voor lopende en toekomstige onderzoeken.