Barendrechts Dagblad | Aanpak woningverhuurders begint in Carnisse
mainImage

Aanpak woningverhuurders begint in Carnisse

13 januari 2021, 13:21 uur
Rotterdam & Regio

De aanpak van ‘foute’ verhuurders begint in de wijk Carnisse, waar circa 6.000 woningen zijn en meer dan 3.000 particuliere verhuurders actief. 

Uit onderzoek (2019) blijkt bijvoorbeeld dat 64 procent van de huurders te veel huur betaalt. Afhankelijk van de resultaten kijkt de gemeente of de verhuurdersvergunning daarna in de hele stad wordt ingezet. De gemeenten Schiedam en Groningen werken al met een vergelijkbare verhuurdersvergunning.

Ruim 60.000 woningen in Rotterdam (23 procent van de Rotterdamse woningen) zijn eigendom van particuliere verhuurders en institutionele beleggers. De particuliere huursector groeit de laatste jaren fors. Particuliere verhuurders richten zich vooral op de midden- en hogere inkomens, maar in kwetsbare wijken ook op de lagere inkomens met woningen in het sociale segment. In Carnisse hoort bijvoorbeeld 97 procent van de woningen tot het sociale segment. De gemeente is in gesprek met de sector zelf, om invulling te geven aan zelfregulering

De regels van de verhuurdersvergunning gaan over alle aspecten van goed verhuurderschap, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de huur die moet voldoen aan het puntensysteem van het woningwaarderingstelsel. Dit is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoning. Bij het intrekken van de vergunning kan de verhuurrelatie tussen huurder en verhuurder niet worden beëindigd. In het uiterste geval probeert de gemeente bij intrekking de verhuurder de woning te laten verkopen. De nieuwe eigenaar neemt het huurcontract over en moet een verhuurdersvergunning aanvragen omdat de woning is aangewezen.

Doel is om de verhuurdersvergunning (na de start in Carnisse) daarna in de hele stad in te voeren.

''We zijn klaar met misstanden op de verhuurdersmarkt. Als gemeente doen we alles wat binnen ons bereik ligt om huurders te beschermen tegen wanpraktijken’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ''Doel is dat Rotterdam een aantrekkelijke woonstad is voor iedereen. Alle inwoners moeten prettig, veilig en in een goed onderhouden huis kunnen wonen, tegen een eerlijke prijs.’’