Barendrechts Dagblad | Tekort Barendrecht nog groter 2 dan miljoen

Tekort Barendrecht nog groter 2 dan miljoen

mainImage

Het miljoenentekort in Barendrecht komt in 2019 boven de twee miljoen euro. Het stadsbestuur informeerde de gemeenteraad dinsdag met meer details. Vorige week schreef het college van B&W een brandbrief aan de raad, om mede te delen dat de begrotingswijziging niet behandeld kon worden vanwege een zeer onverwacht financieel tekort. Dat werd geschat op tussen de één en twee miljoen euro, waarvan al gauw aannemelijk werd dat het eerder richting twee miljoen euro zou gaan, dan richting de één miljoen.

Voor 2020 tot en met 2022 wordt het tekort geschat op zo'n anderhalf miljoen euro. De grootste tegenvallers zitten in het Sociaal Domein. Het stadsbestuur wil de details van de klappen de komende periode gaan uitwerken. Men verwacht in mei 2019, tijdens de behandeling van de tussenrapportage en voorjaarsnota, met een compleet overzicht en een dekkingsvoorstel te kunnen komen. 

Uitgebreider overzicht
Ondanks de toezegging van het college van B&W om in mei meer details te overleggen, wil Echt voor Barendrecht sneller duidelijkheid. De oppositiepartij wil een uitgebreider overzicht waarin ook consequenties benoemd worden en eventuele andere onzekere posten worden opgesomd. Verder pleit EVB bij monde van fractievoorzitter Lennart van der Linden voor een onderzoeksopdracht door het ambtelijk apparaat naar mogelijke bezuinigingen. Ook wenst Van der Linden alle gespreksverslagen van het college van B&W omtrent het miljoenentekort. ''Dit is nog zonder allerlei nieuwe plannen die men heeft bedacht. Wij willen weten welke opdracht men heeft meegegeven aan de ambtelijke organisatie. Ik neem aan dat het bedrag dat waarnaar gezocht wordt nog hoger is omdat men anders helemaal geen nieuwe plannen gaat uitvoeren. De coalitie verdedigde het uitbreiden van het aantal wethouders met de motivatie dat er zoveel nieuwe plannen op Barendrecht afkwamen'', aldus Lennart van der Linden tegenover deze website.Door: Jim Friederich | Foto: Gemeente Barendrecht