mainImage

Waarom schriftelijke vragen gesteld?

16 juni 2022, 11:48 uur
Lokaal, Columns

Afgelopen week heb ik wederom schriftelijke vragen gesteld over de betrokkenheid van wethouder van der Linden bij het project Spring.
Inmiddels heb ik daar al verschillende reacties over ontvangen, variërend van “Goed dat je je hierin vastbijt” tot “Houdt hier nu eens over op”. Hoogtijd dus om hier tekst en uitleg over te geven.

Waar gaat het om?
Spring is een kantoorpand dat is omgetoverd tot pand voor tijdelijke huisvesting. De betrokkenheid van leden van de EVB-fractie en wethouders is op z’n minst bijzonder te noemen en dat trekt de aandacht.
In de periode 2014-2018 helpt de EVB-wethouder Spring in het zadel door er een vergunning voor huisvesting voor te verlenen; een goede zet want er was en is behoefte aan tijdelijke huisvesting. Als raadslid is dhr. Van der Linden binnen een jaar nadat hij wethouder af was (2019) toegetreden als bestuurder van ditzelfde project. Dit is niet gemeld bij de gemeente als nevenfunctie/ betrokkenheid. Dat had wel gemoeten omdat de gemeente op een andere manier betrokken is bij dit project. Sterker nog; de EVB-fractie blijft pleiten voor het woonconcept van Spring in de gemeenteraad. Daarbij komt ook nog dat de EVB-fractie tegen een voorrangsregeling voor statushouder is in de gewone huisvesting. De gemeente is wel verplicht om deze statushouders onderdak te bieden en daardoor kom je als vanzelf uit bij particuliere projecten als Spring. Recentelijk heeft wethouder Vermaat de burgemeester nog gevraagd of hij kansen ziet om het project Spring weer nieuw leven in te blazen!

Als er op social-media berichten verschijnen over deze betrokkenheid haast dhr. Van der Linden zich om zich uit te schrijven als bestuurder van dit bedrijf. Nadat hier schriftelijke vragen over zijn gesteld wordt er een onderzoek ingesteld door de burgemeester maar daar komt niets uit voort behalve dan dat er geheimhouding voor wordt opgelegd. Dat is op zich vreemd want als er niets aan de hand is dan lijkt het toch beter om hier ook gelijk openheid van zaken over te geven.

Dit alles trekt ook de aandacht van de onderzoeksjournalisten van het landelijke opererende Follow The Money (FTM) die daar vervolgens een artikel over schrijven.
Dit artikel is pittig van aard zoals we van FTM gewend zijn. Laat dit nu aanleiding zijn geweest om hierover wederom schriftelijke vragen te stellen. De antwoorden hierop zijn teleurstellend omdat er geen antwoorden op de vragen in staan dus: weer vervolgvragen gesteld.

Tot zover deze korte opsomming. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Als inwoner wil je een betrouwbaar en integer gemeentebestuur. Geen belangenverstrengeling want dat is bij wet verboden maar ook niet de schijn van belangenverstrengeling. Dat moet je zelf kunnen beoordelen aan de hand van de informatie die voorhanden is. In dit geval schort het aan die informatie; er ligt voor een groot gedeelte geheimhouding op en daarnaast wordt er door betrokkene wel aangegeven dat er niets aan de hand is. En dat er niets aan de hand is ,is informatie die onder de geheimhouding valt die nu niet geverifieerd kan worden. Hierdoor blijven vragen onbeantwoord en blijft de schijn van belangenverstrengeling aanwezig.

Vandaar ook dat ik gevraagd heb om opheffing van de geheimhouding zodat iedereen zijn of haar eigen mening kan vormen. Per slot van rekening willen we toch allemaal transparantie over het functioneren van gekozen volksvertegenwoordigers?


Foto: Ingezonden