Ook EVB betreurt het besluit van buurtpreventie om te stoppen

19 November 2023, 10:39 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Barendrecht

Echt voor Barendrecht heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Een belangrijke veiligheidspartner in Barendrecht is de buurtpreventie. Dit is een groep bestaande uit gepassioneerde inwoners die in hun vrije tijd de straat op gaan ten behoeve van de veiligheid en leefbaarheid van de wijken. ''Tot onze schrik en teleurstelling hebben we  vernomen dat de buurtpreventie zichzelf heeft opgeheven nadat het college volgens hen vanaf 1 januari 2024 een andere buurtpreventie wenst op te starten. Onze fractie heeft hieromtrent de volgende schriftelijke vragen'', aldus de raadsleden Jonathan Vrijman en Hans Heiden in een brief aan het college.

Vragen EVB:
Deelt u de teleurstelling dat de buurtpreventie zich heeft opgeheven?
Klopt het dat er plannen zijn van het college voor de buurtpreventie over een andere invulling van hun inzet?
Wat is de beoogde invulling van het college over deze nieuwe invulling? En waar wijkt deze af met de huidige inzet?
Op welke punten is er een onoverbrugbaar meningsverschil ontstaan waardoor de buurtpreventie niet meer wenste door te gaan met de samenwerking?
Hoe verliep de communicatie en is er op enig moment vanuit de buurtpreventie de indruk gewekt dat zij zich wilde opheffen vanwege de andere invulling die het college voor ogen had?
Ziet u de mogelijkheid om de buurtpreventie op andere gedachten te brengen en te overtuigen toch door te gaan in een invulling die voor beide partijen tot tevredenheid leidt? Zo nee, wat wordt nu het vervolgplan om een nieuwe buurtpreventie op te zetten?