Nieuwe regelgeving: Barendrechts treintje wordt gezien als Python

28 March 2023, 23:05 uur
Lokaal
mainImage
Ingezonden

De EVB heeft dinsdagavond in het vragenkwartiertje tijdens de raadsvergadering dinsdagavond vragen gesteld over het treintje in het recreatiegebied langs de Oude Maas waar zoveel kinderen jaarlijks plezier aan beleven. Dankzij nieuwe regelgeving van de overheid mag dit niet meer rijden. De treintjes liggen aan de ketting. De gemeente Barendrecht kan hier weinig aan doen. De vereniging hoopt de treintjes in de meivakantie te kunnen laten rijden.
 
Tussen het pannenkoekenhuis en de camping “De Oude Maas”, rijdt al 31 jaar een treintje waar kinderen tussen de bomen een leuk ritje kunnen maken. Dit treintje, een initiatief van de vereniging Maasoever Spoorweg, kan nu voorlopig niet rijden omdat de vereniging plotseling aan extra veiligheidsregels moet voldoen.
 
De EVB heeft in de persoon van Roeland Bol contact gehad met de vereniging en uit dit contact is gebleken dat deze extra regels niet van onze gemeente afkomstig zijn, maar van de NVWA, oftewel de voedsel- en warenautoriteit. Deze autoriteit blijkt in december de vereniging te hebben aangeschreven, waarbij duidelijk werd dat dit soort treintjes voortaan onder hetzelfde regime vallen als de Python in de Efteling of de Breakdance op onze jaarlijkse kermis.
 
De vereniging die bestaat uit 60 leden en een beperkt aantal vrijwilligers heeft niet direct de expertise in huis heeft om aan dit soort extra voorschriften te voldoen. Zeker niet als deze extra voorschriften niet heel duidelijk zijn. En de NVWA hier nu niet bepaald helder over communiceert. Wat de vereniging sinds december in ieder geval boven tafel heeft gekregen is dat zij allerlei handelingen, waaronder bijvoorbeeld het remmen met de locomotief, van A tot Z in een draaiboek moet opnemen. En er zijn mogelijk nog meer maatregelen nodig om de treintjes weer te kunnen laten rijden. Maar daar zal de vereniging eerst een keuring voor moeten laten uitvoeren om hier meer duidelijkheid over te krijgen. En de kosten van zo’n keurder, die natuurlijk minimaal twee keer moet komen, zullen geheel door de vereniging moeten worden opgehoest.
 
‘’De EVB wil niet dat er een loopje wordt genomen met enige veiligheidsvoorschriften. Maar hier bekruipt de partij toch het gevoel dat de landelijke overheid een leuk klein Barendrechts initiatief, verstikt in regelzucht. Een wirwar van regels en regelgeving, dat er mogelijk voor zal zorgen dat er dit jaar voor het eerst sinds 1992, geen treintjes langs de Oude Maas zullen rijden. En dat is iets wat Echt voor Barendrecht erg zou betreuren, en dan komen we ook tot mijn vraag: ziet het college toch mogelijkheden om de vereniging op een af andere manier bij te staan? Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van wat er nu precies nodig is, om deze treintjes weer te laten rijden’’, aldus vragensteller Roeland Bol (die als raadslid zijn verjaardag in de raadszaal vierde).
 
Het college van  B en W heeft contact met de vereniging en wil bijstaan als dit nodig is. “Twaalf verenigingen in het land hebben hier last van”, vertelde de wethouder Lennart van der Linden. De vereniging hoopt de treintjes in de meivakantie weer te laten rijden, dat is een paar weken later dan in andere jaren.