Gemeente Barendrecht in de fout; privémailadressen openbaar

17 February 2021, 13:34 uur
Lokaal
mainImage

De gemeente Barendrecht is bezig met de voorbereiding van een Jongerenontmoetingsplaats (JOP) in het Riederpark en aan de Bachlaan. Naar aanleiding van deze plannen heeft de gemeente via mails contact gehad met omwonenden. Door de mailadressen niet in de bcc, maar in de cc te zetten zijn de mailadressen van de betreffende bewoners openbaar geworden. De EVB heeft vanwege dit 'datalek' vragen gesteld aan het college van B en W. De EVB ziet het als 'onzorgvuldig handelen met privacygevoelige informatie van omwonenden'.

Vragen EVB aan college:
Klopt het dat er privacygevoelige informatie van omwonenden per ongeluk voor onbekenden zichtbaar zijn geweest?
Wat zijn de consequenties hiervan in het kader van de AVG?
Is er sprake van een datalek? Zo nee, waarom niet?

Indien sprake van een datalek:
Wat is de omvang hiervan? Welke persoonsgegevens zijn gedeeld?
Is het datalek (tijdig) gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens, zo ja, op welk moment? Zo nee, waarom niet?
Op welk moment en op welke wijze is het college van B&W (of zijn individuele leden daarvan) in kennis gesteld van dit datalek?
Op welke wijze en wanneer zijn de getroffenen hiervan in kennis gesteld?
Hoe voorkomt u dat in de toekomst wederom privacygevoelige informatie openbaar wordt voor genodigden van een door de gemeente georganiseerde vergadering?