mainImage

Geen taallessen van NLtraining in Barendrecht; vragen SGP/CU

23 september 2022, 16:01 uur
Lokaal

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten budget voor de regionale aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid voor de doelgroep vrijwillige inburgeraars, bijstandsgerechtigden en laaggeletterde inwoners. Bij de SGP/ChristenUnie is het signaal binnengekomen dat de taallessen van NLtraining in Barendrecht stilgevallen zijn omdat het budget op is.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen aan het college van B en W gesteld:
1. Is de gemeente Barendrecht formeel verantwoordelijk voor genoemd educatieaanbod ?
2. Zo ja, hoe geeft de gemeente daar concreet invulling aan ?
3. Hoeveel inwoners van Barendrecht staan op dit moment voor deze taaleducatie ingeschreven?
4. Klopt het dat de taallessen van NLtraining in Barendrecht gestopt zijn vanwege ontbreken van budget ?
5. Bent u het met ons eens dat het voor de doelgroep heel belangrijk is dat deze lessen z.s.m. weer opgestart gaan worden ? Zo ja, wat gaat de gemeente hieraan doen ?
6. Wanneer verwacht u dat de lessen weer gegeven zullen gaan worden ? op nieuwe WEB-middelen of kan dit op andere wijze geregeld worden? Moet er gewacht worden


Foto: Vluchtelingenwerk.nl