mainImage

Enquête/vragenlijst voor een senior vriendelijk Barendrecht

13 mei 2022, 12:25 uur
Lokaal

Enige tijd geleden hebben de inwonersvan de gemeente Barendrecht een uitnodiging ontvangen om een enquête/vragenlijst digitaal of handmatig in te vullen. Deze vragenlijst is inmiddels al door 130 dorpsgenoten ingevuld. Deze vragenlijst helpt de ouderenbonden, maar ook de gemeente en KijkopWelzijn enorm om het beleid voor de komende periode te bepalen.

Er zijn al belangrijke zaken aangegeven. Zo heeft 36% van de mensen die de lijst hebben ingevuld behoefte aan activiteiten op het sportieve vlak, 32% heeft meer behoefte aan cognitieve activiteiten en 39% geeft aan behoefte te hebben aan ontmoeting.
T.a.v. beschikbare en betaalbare woningen is 50% ontevreden en slechts 10% is tevreden. Belangrijke cijfers voor het huidige college en de huidige gemeenteraad.

De Barendrechtse ouderenorganisaties KBO en de PCOB zouden u willen uitnodigen, voor zover u dat nog niet gedaan heeft, deze enquête/vragenlijst alsnog in te vullen. Doet u alsnog mee? In totaal kost het u 10 minuten en u kunt hem vinden op:
https://h3roes.survalyzer.eu/seniorvriendelijkBarendrecht

Hoe meer mensen deze lijst invullen, hoe betrouwbaarder het beeld wordt. U heeft nog de tijd tot 2 juni a.s. om deze in te vullen.


Foto: Pixabay