Barendrechts Dagblad | Criminaliteitscijfers nemen in Barendrecht over 2020 af
mainImage

Criminaliteitscijfers nemen in Barendrecht over 2020 af

Burgemeester Jan van Belzen.
3 mei 2021, 15:24 uur
Lokaal

Uit de criminaliteitscijfers over 2020 blijkt dat de er in Barendrecht sprake is van een afname van fietsendiefstallen en woninginbraken. Daarnaast is er een afname te zien het aantal geweldsdelicten “mishandeling” en “bedreiging”. Uit het overzicht blijkt verder dat de cijfers rondom het thema “(internet) fraude” helaas nog steeds sterk stijgen. ''Wij helpen onze inwoners meer bewust te worden van digitale dreiging door informatie en kennis te delen. Dit doen wij gezamenlijk met onze partners KijkopWelzijn, het CCV en de politie. (Senioren en veiligheid)'', aldus burgemeester Jan van Belzen in een schrijven aan de Barendrechtse raad. 

''Barendrecht is een veilige gemeente waar de aanpak op veel veiligheidsthema`s op orde is. Daarbij vragen (nieuwe) thema`s zoals o.a. Jeugd en excessief geweld en Overlast (in brede zin) onze onverminderde aandacht. We voeren regie op de werking van de veiligheidsaanpak waar ook veiligheids en zorgpartners bij zijn betrokken. Dit heeft geleid tot dit scherpe resultaat en een stevige basis voor de uitvoering van het beleid'', schrijft van Belzen.


Foto: Gemeente Barendrecht