Barendrechts Dagblad | 25 september officiële opening 't Plein (Middeldijkerplein)
mainImage

25 september officiële opening 't Plein (Middeldijkerplein)

Caroline Witt.
22 juli 2021, 11:48 uur
Lokaal

Na de recente verbouwing van de bibliotheek aan het Middeldijkerplein is ’t Plein ontstaan: een gebouw met de bieb, de veiligheidspost en de wijkteams Carnisselande/Vrijenburg als ‘bewoners’. ’t Plein moet uitgroeien tot een centrale ontmoetingsplek in de wijk. Op 25 september is de officiële opening. In aanloop daarnaartoe stellen betrokkenen partijen zich voor. Als eerste belichten we de wijkteams Carnisselande/Vrijenburg. Medewerker Caroline Witt legt uit.

Waarom is het vernieuwde pand aan het Middeldijkerplein een fijne plek voor jullie dienst-verlening?
“Omdat het een hele centrale plek is in de wijk, die vrijwel iedereen in Carnisselande wel weet te vinden. Binnen de wijkteams leggen wij huisbezoeken af, maar ontvangen wij inwoners ook graag op kantoor. In sommige gevallen kan het namelijk praktischer zijn om gesprekken juist niet in een thuisomgeving te voeren. Als mensen dan vragen waar ons kantoor is, volgt vrijwel altijd een reactie van herkenning. Het Middeldijkerplein is een laagdrempelige locatie.”

Waaruit bestaat jullie dienstverlening precies?
“De dienstverlening is heel breed. Wij zijn er voor alle Barendrechters van 0 tot over de 100 jaar. We geven onder meer informatie, advies en/of ondersteuning op het gebied van opvoeden en welzijn en zelfredzaamheid. We willen preventief helpen en bieden kortdurende hulpverlening of verwijzen door naar specialistische hulp waar nodig. In het wijkteam werken deskundigen. Denk hierbij aan maatschappelijk werkers, medewerkers van MEE, jeugd- en gezinscoaches, ggz-experts en een gedragsdeskundige. Zij zijn deskundig op het gebied van opvoeding, het leven met een beperking, geestelijke gezondheid, verslaving, relatieproblemen, rouwverwerking en huiselijk geweld. Een inwoner kan zichzelf aanmelden of door een betrokkene worden aangemeld bij het wijkteam. Dat kan via www.barendrecht.nl/wijkteams of 14 0180. Tot voor corona hadden we ook een inloopspreekuur. Dat hopen we in september weer aan te bieden in zowel ’t Plein als onze locatie aan de Kruidentuin.”

Waar kunnen inwoners allemaal voor aankloppen en hoe gaat een en ander in zijn werk? “Zodra er een medewerker beschikbaar is, neemt die contact op met de aangemelde inwoner. Mocht de inschatting zijn dat dat wat langer gaat duren, dan wordt diegene daarover geïnformeerd. De medewerker van het wijkteam ondersteunt bij het duidelijk krijgen van de eigen vraag en bij het zoeken naar antwoorden en oplossingen. Er wordt met elkaar gekeken naar wat de betrokkene zelf met hulp van zijn of haar omgeving kan doen en waar het wijkteam kan ondersteunen. Waar nodig wordt geholpen bij het vinden en aanvragen van specialistische hulp. Het wijkteam behandelt alle aanvragen vertrouwelijk en er zijn geen kosten verbonden aan de hulp van het wijkteam. Ook is het wijkteam een belangrijke schakel tussen bijvoorbeeld school, huisarts en andere hulpverlenings- en vrijwilligersorganisaties.”

’t Plein moet een centrale ontmoetingsplek in de wijk worden. Voelt het al zo? Of moet het, ook vanwege de eerdere coronamaatregelen, nog groeien?

“Ik denk dat het na de versoepelingen aan het groeien is. In de bibliotheek zijn er al inloopspreekuren van Vraagwijzer en taalgerichte activiteiten. Wij hopen in september vanuit het wijkteam dus ook weer met inloopspreekuren te beginnen.”

Eind september is de officiële opening van ’t Plein. Hoe hoop je dat ’t Plein zich verder ontwikkelt? “Ik hoop dat mensen ‘t Plein meer en meer gaan vinden als een prettige plek om even tussen de boe- ken en tijdschriften van de bieb te neuzen en anderen te ontmoeten. Daarnaast moet het ook een plek worden waarvan inwoners denken: 'Hier kan ik met allerlei vragen terecht!' Dan is het doel bereikt.”


Foto: Arco van der Lee