mainImage

233 Barendrechters gedupeerd door de toeslagenaffaire

23 juni 2022, 15:29 uur
Lokaal

De gemeente Barendrecht heeft volgens de Belastingdienst 233 inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Hiervan ontvangen 59 inwoners een actieve ondersteuning van het hulpteam. De overige inwoners zijn benaderd, maar hebben aangegeven geen ondersteuning van de gemeente nodig te hebben.

Sinds de start van het hulpteam krijgen inwoners een vast contactpersoon die de algehele regie houdt in het proces. Daar waar de medewerkers zelf de expertise niet hebben, kijken zij samen met de inwoner welke oplossingen er mogelijk zijn en wordt samen- werking gezocht met een vak afdeling of andere partners. Ook heeft het hulpteam contact met het brede hulpteam van de Belastingdienst om de voortgang te bewaken.

Inzet SPUK
Aan de hand van de gegevens die de Belastingdienst met de gemeente deelt, legt het hulpteam contact met de inwoners. Inwoners kunnen zich ook zelf melden bij het hulpteam. Op basis van intakes wordt geïnventariseerd wat de inwoner nodig heeft om verder te kunnen. Soms is dit psychosociale ondersteuning, een schuldhulpmaatje, ondersteuning in het herstelproces rondom de Toeslagenaffaire of financiële ondersteuning.

Het hulpteam kan gebruik maken van middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor ondersteuning aan mogelijk gedupeerde ouders, namelijk de specifieke uitkering Toeslagenaffaire. Uit deze SPUK kunnen bijvoorbeeld tandartsrekeningen, de aanschaf van een bril, meubels of witgoed worden vergoed. De SPUK-middelen worden ingezet als het vergoeden van een rekening of aanschaffen van een product een barrière wegneemt die is ontstaan door de Toeslagenaffaire.
 
Ook de inzet van het hulpteam, kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen en schulden worden uit de SPUK gedekt. Op peildatum 16 juni is in totaal
€ 51.578,89 geboekt op de SPUK regelingen Toeslagenaffaire. Daarvan is € 23.425,42 naar het kwijtschel- den van gemeentelijke belastingen gegaan. Op de SPUK kwijtschelding gemeentelijke schulden (Pwet) is €17.800 geboekt. De kosten voor specifiek maatwerk aan de inwoner bedragen op dit moment € 10.323,25.
 


Foto: ANP