Zuid-Hollandse coalitie: opheffen adviesraad had netter gemogen

18 January 2024, 11:10 uur
Landelijk
mainImage
Provincie Zuid-Holland

De coalitiepartijen in de provincie Zuid-Holland hebben spijt betuigd voor de gang van zaken rond het opheffen van een onafhankelijke adviesraad. Hoewel het grootste deel van de oppositie eind vorig jaar vroeg om eerst alternatieven te onderzoeken voordat de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) zou worden opgeheven, drukte de coalitie dat in eerste instantie wel door. Tijdens een commissievergadering waarin het onderwerp opnieuw werd besproken, kwamen er excuses.

"Het verdient niet de schoonheidsprijs", zei fractievoorzitter Sinan Özkaya van GroenLinks-PvdA, de grootste coalitiepartij. "Misschien hebben we als coalitie iets te krachtig opgetreden in dit proces. Het had wel iets netter gemogen. Al past het ook bij een krachtig bestuur dat we vernieuwing moeten durven aangaan. We hadden dat alleen wel met de voltallige Staten moeten doen."

GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA hadden afgelopen zomer in hun coalitieakkoord opgeschreven dat de PAL - die de provincie jaarlijks 100.000 euro kost - volgens hen overbodig was geworden. Ze wilden de groep van externe deskundigen, die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft, per 1 januari 2024 opheffen. Die datum is inmiddels met een maand verschoven, omdat de coalitie op aandringen van de kritische oppositie toch nog een keer over dit onderwerp wil praten.

Hans Veentjer van BBB zei "achteraf niet trots te zijn op de gang van zaken". CDA'er Bas Nootenboom had naar eigen zeggen "een rotgevoel" overgehouden aan de vergadering waarin het opheffen van de PAL werd besproken. "Ik ben blij met deze tweede kans en dat we hier nu nog een keer met elkaar over van gedachten kunnen wisselen." VVD-fractievoorzitter Arne Weverling ziet het als een les. "We hebben geconstateerd dat we beter moeten luisteren naar de argumenten die over en weer worden gegeven."

Het is de bedoeling dat de PAL per 1 februari alsnog verdwijnt. Een groot deel van de oppositie komt op initiatief van D66 nog wel met een voorstel om het werk van de PAL te evalueren en op basis daarvan te kijken hoe de advisering aan Gedeputeerde en Provinciale Staten "beter en efficiënter" kan.

 


Door: ANP