mainImage

Portefeuilleverdeling tussen de partijen in kabinet-Rutte IV

30 december 2021, 11:40 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Formateur Mark Rutte heeft laten weten hoe de posten in het nieuwe kabinet verdeeld worden over de vier partijen die gaan meeregeren. De namen van de beoogde bewindspersonen worden zondag bekendgemaakt. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Algemene Zaken

- Minister-president, minister van Algemene Zaken: VVD

Buitenlandse Zaken

- Minister van Buitenlandse Zaken: CDA

- Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: VVD

Justitie en Veiligheid

- Minister van Justitie en Veiligheid: VVD

- Minister voor Rechtsbescherming: D66

- Staatssecretaris Asiel en Migratie: VVD

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: CDA

- Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CDA

- Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: D66

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: D66

- Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs: VVD

- Staatssecretaris Cultuur en Media: D66

Financiën

- Minister van Financiën: D66

- Staatssecretaris Fiscaliteit: CDA

- Staatssecretaris Toeslagen en Douane: VVD

Defensie

- Minister van Defensie: D66

- Staatssecretaris van Defensie: VVD

Infrastructuur en Waterstaat

- Minister van Infrastructuur en Waterstaat: VVD

- Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: CDA

Economische Zaken en Klimaat

- Minister van Economische Zaken en Klimaat: VVD

- Minister voor Klimaat en Energie: D66

- Staatssecretaris Mijnbouw: D66

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

- Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: ChristenUnie

- Minister voor Natuur en Stikstof: VVD

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: CDA

- Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen: ChristenUnie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: D66

- Minister voor Langdurige Zorg en Sport: VVD

- Staatssecretaris Jeugd en Preventie: ChristenUnie


Door: ANP | Foto: ANP