mainImage

Zwerfafvalluikjes

16 juli 2021, 09:32 uur
Columns

''Tijdens de commissie Planning & Control van 21 juni hadden we een motie aangekondigd die we van plan waren om in te dienen. Deze motie zou verzoeken om zwerfafvalluikjes te plaatsten op de ondergrondse afvalcontainers. Zoals we allemaal hebben ervaren, zijn sinds juni de ondergrondse afvalcontainers alleen nog maar te openen met een afval- pasje. De reden hiervoor is duidelijk, we moeten als Barendrecht beter afval gaan scheiden en we hebben nu een periode tot januari 2022 om eraan te kunnen wennen. Gevolg is wel dat inwoners die spontaan zwer- fafval van straat haalden en in de ondergrondse container stopten, dit nu niet meer kunnen doen. Inwo- ners die de hond uitlaten kunnen nu ook niet meer de poepzakjes in een ondergrondse afvalcontainer kwijt.

In gemeenten die ons voorgingen
Met het op slot zetten van de ondergrondse afvalcontainers heeft dezelfde problematiek plaatsgevonden en wij kunnen daarvan leren. Zo hebben een aantal van deze gemeenten zwerfafvalluikjes gemonteerd op de ondergrondse containers. Op deze manier kunnen eerdergenoemde problemen simpel worden opgelost. Wethouder Cees Schaap was onze motie al voor en is een pilot begonnen in Barendrecht door enkele van de ondergrond- se containers te voorzien van een zwerfafvalluikje en om te kijken wat de kosten zouden zijn om het op alle containers aan te brengen.

Tot slot nog een compliment aan alle inwoners van Barendrecht. In 2020 is er meer huisafval geproduceerd in Nederland dan ooit. En ondanks al dat extra afval is de scheidingsgraad in Barendrecht ook hoger geworden''.

Marcel van Prehn, fractievoorzitter D66.


Foto: Ingezonden