mainImage

We realiseerden wat we voor ogen hadden. Goed voor Barendrecht

27 januari 2022, 15:57 uur
Columns

Aan het eind van deze raadsperiode kijkt de VVD vooruit naar de komende 4 jaar maar het is natuurlijk ook het moment de balans op te maken van de afgelopen 4 jaar. Wie had kunnen denken dat Corona ons vanaf 2020 met zoveel beperkingen doet leven. Zoveel angst en verdriet en onzekerheid over onze naasten ziek thuis of in het ziekenhuis, dat ondernemers, het hart van onze economie, hun zaken gesloten moesten houden, we onze naasten niet of nauwelijks konden bezoeken en een biertje in de kroeg een uitzonderlijk feestje zou zijn? Maar ook, hoeveel veerkracht we met z’n allen hebben en hoeveel creativiteit.
Het besturen van Barendrecht als gemeente is ook “gewoon” doorgegaan. Met grote dank aan al die ambtenaren die vanuit huis hun werk hebben verricht. Daardoor is er toch veel bereikt. Wat waren ook alweer de speerpunten waarmee VVD de campagne in 2018 inging en wat is daarvan terecht gekomen?

Meer woningen: er zijn 750 nieuwe woningen gebouwd zoals op de Rabobank locatie en de Botter locatie en naast de scholengemeenschap Calvijn. Er liggen concrete kansen voor 3000 woningen in de Stationstuinen.
Buitenruimte op orde: mede dankzij structureel 3 ton meer budget is het onderhoud structureel beter geworden. De frequentie van onderhoud is hoog en de wijken worden regelmatig las geheel nagelopen. Er is meer groen en bomen en aandacht voor biodiversiteit.

Veiligheid: sinds 2018 zijn er 4 nieuwe BOA’s aangenomen en zijn ze geprofessionaliseerd en beter uitgerust. Er zijn nu twee veilligheidsposten. Er wordt meer ingezet op cameratoezicht en met het nieuwe beleidskader is er meer mobiel cameratoezicht en wordt de aanpak van ondermijning en cybercriminaliteit stevig aangepakt.

Bereikbaarheid: De top onveilige kruisingen en wegen zoals de Schaatsbaan zijn aangepast. Werkzaamheden worden efficiënt ingeregeld. Naast de Schaatsbaan is bijvoorbeeld tegelijkertijd de naastgelegen snelfietsroute verbeterd en aangepast. De ontsluiting van Nieuw Reijerwaard nadert zijn voltooiing.

Samenleven: De bibliotheek in Carnisselande is behouden en omgebouwd tot ’t Plein, een ontmoetingscentrum waar ook wijkteams en veiligheidspost zijn ondergebracht. De zuidpolder en buitengebieden worden nog steeds verder ontwikkeld en naderen hun voltooiing.  Op de plek van de voormalige BMX-baan op de Bongerd is een mooie natuurspeelplaats gerealiseerd. Sport en cultuur worden in deze moeilijke tijden ondersteund en geholpen o.a. met gedeeltelijke vrijstelling van huur of betalingsregelingen.

Moderne overheid: digitaal is steeds meer mogelijk. Door investeringen is de dienstverlening van de gemeente sterk verbeterd zoals de mogelijkheden via de gemeentelijke website. De klachtenprocedure is verbeterd en doorgevoerd. Door fors meer regionaal en lokaal in te kopen wordt onze economie gestimuleerd.

Innovatie en duurzaam: we hebben fors ingezet op betere afvalinzameling. En met resultaat, zo’n 100 kg minder restafval per persoon per jaar. Daarmee houden we de kosten in de hand en maken we hergebruik beter mogelijk. Er wordt hard gewerkt aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en steeds meer daken zijn voorzien van zonnecollectoren. Ook de auto’s van de gemeente zijn vangen door elektrische exemplaren.
Kortom, de VVD realiseerde wat we voor ogen hadden. Realistisch en met oog voor al het moois in ons dorp. Behoud het goede en laten we Barendrecht nóg fijner maken.
 
Jacinta Floor VVD
 


Foto: Ingezonden