mainImage

Groen en water

Afbeelding is niet meer beschikbaar
25 september 2018, 11:16 uur
Columns

Na de vele gesprekken die er in de afgelopen maanden met inwoners zijn geweest is andermaal heel duidelijk geworden dat men sterk hecht aan een buitenruimte die goed wordt onderhouden. De in het verleden doorgevoerde bezuiniging op het groen onderhoud was zodanig dat er nog steeds een mooi uitziende buitenruimte kon blijven bestaan. Ondanks dat namen de klachten hand over hand toe. Door het gebrekkige toezicht en de kennelijk afnemende kwaliteit van de groenaannemers verrommelde de buitenruimte de laatste jaren in rap tempo. Het was in een aantal gevallen zo erg dat inwoners zelf besloten de handen uit de mouwen te steken.


Het parkeerterrein bij het appartementencomplex waar ik woon is door een medebewoner flink aangepakt en onkruidvrij gemaakt. Het terrein ligt er nu weer prima bij zoals in het verleden het geval was. Op zich natuurlijk een geweldig initiatief dat zeker navolging zou verdienen. Helaas is de tijd echter al lang voorbij dat inwoners zelf met regelmaat hun eigen straatje schoon houden. Men kijkt steeds meer naar de gemeente. Ik ben blij dat het huidige College oog en oor heeft voor de stroom van klachten die er zijn over het onderhoud van het groen. Tijdens de formatie periode van de huidige coalitie is bedoeld onderwerp regelmatig ter sprake gekomen. Dat het probleem nu door het College stevig wordt opgepakt is verrassend  snel merkbaar. Het gaat dus gelukkig de goede kant op.


Dat waterpartijen niet alleen dienst doen voor opvang van regenwater is helder. De met grote zorg aangelegde waterpartijen zorgen mede voor een levendige aanblik in de diverse woonwijken. We hebben in Barendrecht talloze mooi aangelegde singels. Helaas constateer ik en met mij velen dat heel veel singels aan het gezicht zijn onttrokken door de geweldige rietkragen. Ik heb begrepen dat de rietkragen bijdragen aan onder andere een betere water kwaliteit. Ik vraag mij echter af waarom vooral de laatste twee jaar er niets meer gedaan is aan de geweldige 'wildgroei ' van het riet. De rietkragen worden op heel veel plaatsen steeds langer en breder.


Het jaarlijks snoeien is zodanig dat eerder genoemde situatie alleen maar slechter wordt. Heel erg jammer want de vele wijken worden er daardoor niet mooier op. Ik zie ook dat veel beschoeiingen worden aangetast door de overmatige groei van het riet. In veel gevallen is het Waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterpartijen  Genoemde instantie heb ik al eens aangesproken op de bedoelde situatie. Ik hoop dat de komende periode door het Waterschap wellicht samen met de Gemeente eens kritisch gekeken zal worden naar de enorme partijen rietkragen. Stevig snoeiwerk zal er toe leiden dat we weer zicht krijgen op de fraaie waterpartijen. Ik weet zeker dat veel inwoners daar een groot plezier mee zal worden gedaan.


Simon Kelder.


Foto: Digitaal Dagblad