mainImage

Al bijna 3 miljoen over de balk

Afbeelding is niet meer beschikbaar
9 september 2018, 12:45 uur
Columns

Wanneer je als politicus gemeenschapsgeld werkelijk beschouwt als ‘van de samenleving’, geef je dat slechts weloverwogen uit. Kiezers hebben – terecht – een bloedhekel aan verspilling. En hoewel er verschillend wordt gedacht over investeringen de afgelopen jaren in het Kruispunt, de onderdoorgang A29 en de centrum aanpak, werd er op hoofdlijnen een solide financiële koers gevaren. Dat was ook wel nodig. Tot en met 2014 stond de geldkraan namelijk flink open. Er werd vooral in 2010-2014 op de pof geleefd. De schulden verdubbelden bijna. Van € 60 miljoen in 2010, naar € 110 miljoen in 2014. De gemeenteraad stond erbij en keek ernaar.

Een aanzienlijk deel ging in rook op door slecht bestuur. Neem de toenmalige centrumontwikkeling. De rekenkamer schreef een vernietigend rapport over dit debacle. In tien jaar tijd (2004-2014) ging € 7,5 miljoen van uw belastinggeld door het putje. Zonder enig resultaat. In 2014-2018 werd orde op zaken gesteld. Er is flink gesnoeid in onnodige spaarpotjes, een hardnekkig overheidsfenomeen. Nieuwe plannen werden daardoor mogelijk zonder lastenverzwaring. Het schrappen van een megaparkeergarage in het dorpscentrum leverde verder direct ruim € 10 miljoen op. Op de leningen werd afgelost. Per saldo zijn die met ca. € 20 miljoen afgenomen. De lokale heffingen daalden tussen de 4% en 7%. En qua OZB ging Barendrecht terug van ver boven het landelijk gemiddelde, naar bijna gelijk aan het landelijk gemiddelde. Een mooi rapportcijfer, om de verkiezingen mee in te gaan.

Na de verkiezingen in maart 2018 volgde echter een democratisch debacle. CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 smeedden achter onze rug om een monsterverbond. Zonder überhaupt met ons te praten grepen ze, in een politieke wanhoopsdaad, de macht. Met de kleinst mogelijke meerderheid. Het zal de Barendrechtse geschiedenisboekjes ingaan als één van de meest bizarre politieke gebeurtenissen ooit.

Op financieel gebied pakken donkere wolken zich nu inmiddels samen. Om nieuwe plannen te financieren moet bezuinigd worden. Maar in plaats van bezuinigen, was het eerste wapenfeit van het monsterverbond een schaamteloze uitbreiding van de eigen baantjes. Iedere partij een wethouder. Niet 4, maar 6! Duur en onnodig. Ook voor wat betreft de BAR-organisatie ging het roer om. Weg visie, besparing en kleinere overheid, maar direct meer geld naar dit complexe samenwerkingsconstruct. Met als toppunt een kersverse VVD-wethouder die als spreekpop van ambtenaren in zijn eerste optreden direct de onnodige extra ambtelijke kosten verdedigde. Geknor van zijn eigen fractie ten spijt.

Kortom: ouderwetse verspilling dreigt.L’histoire c’est répète? Wellicht. Maar ditmaal geen gemeenteraad die collectief apathisch toekijkt. EVB lanceert als oppositiepartij de verspillingsmeter 2018-2022. En die gaat nu al richting de € 3 miljoen. Op www.echtvoorbarendrecht.nl/verspillingsmeter houden we komende tijd bij hoeveel geld het monsterverbond onnodig verbrast. En in maart 2022 presenteren we hen samen met u de eindafrekening.

Ingezonden door Lennart van der Linden, fractievoorzitter EVB


Foto: Digitaal Dagblad