Barendrechts Dagblad | Acht risicovolle gebouwen in Barendrecht

Acht risicovolle gebouwen in Barendrecht

mainImage

In Barendrecht staan acht gebouwen die een brandonveilige gevel hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Barendrecht onder hoge gebouwen met minderzelfredzame personen (ziekenhuizen en zorginstellingen) en andere hoge gebouwen waarin wordt geslapen (woongebouwen en hotels).

Uit de risico-inventarisatie is, op basis van criteria, naar voren gekomen dat 8 van de 18 gebouwen een hoge score hebben in de risico-matrix. Geen van deze 8 gebouwen betreft hoge gebouwen met minderzelfredzame personen (zoals zorginstellingen). Tevens wil het resultaat van de risico-inventarisatie niet direct zeggen dat deze gebouwen daadwerkelijk een gevaar vormen. Dit wordt samen met de eigenaar en de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) verder onderzocht.

De gemeente zal met de eigenaren van deze gebouwen in overleg gaan. De onderzoeksbevindingen van de risicotool zullen worden voorgelegd aan de eigenaar. De eigenaar heeft vervolgens de mogelijkheid om met aanvullende informatie te komen, waardoor de risicoscore mogelijk kan worden gereduceerd. Mocht de aanvullende informatie niet leiden tot andere bevindingen, dan zal de gemeente de eigenaar verzoeken om een uitgebreid onderzoek te laten uitvoeren of de gevels voldoen aan het Bouwbesluit, en/of om extra fysieke maatregelen te nemen, zoals het installeren van extra brandpreventieve hulpmiddelen of installaties.