mainImage

Veel belangstelling voor eerste themabijeenkomst bij Spruit

23 juni 2022, 14:41 uur
Blik op Barendrecht

Deze week vond de eerste themabijeenkomst plaats over Barendrecht op weg naar 2026. Het college sprak in Spruit eten en drinken in Het Kruispunt met betrokken Barendrechters over het thema afval, buitenruimte en duurzaamheid. Op woensdag 29 juni en donderdag 30 juni zijn de volgende twee bijeenkomsten. Bent u een inwoner, ondernemer of maatschappelijk partner met een visie, plan of idee om Barendrecht de komende jaren beter te maken? U bent van harte uitgenodigd!

De bijeenkomst op 29 juni staat in het teken van wonen en veiligheid en vindt plaats in Loods 38, naast Café Clementine, Handelscentrum ZHZ 6. Het thema van 30 juni is welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur. Deze bijeenkomst vindt plaats bij VV Smitshoek, Smithoek- sebaan 25.

Beide themabijeenkomsten vinden plaats van 17.00 tot 20.00 uur. Er wordt gezorgd voor een maaltijd- buffet. U kunt zich voor een of bei- de bijeenkomsten aanmelden via [email protected] Meld u uiterlijk drie dagen van tevoren aan. Geef hierbij ook aan met hoeveel personen u komt. Na aanmelding kunt op elk moment binnenlopen.
Uw wensen en ideeën

Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken gevoerd aan thema- tafels. Hierbij zijn gespreksleiders aanwezig. Dit zijn vakcollega’s uit de gemeentelijke organisatie die des- kundig zijn op het betreffende the- ma. U krijgt ook de mogelijkheid om schriftelijk een reactie te geven door middel van het invullen van wensen- en ideeënkaarten. Uw inbreng wordt meegenomen in het Programma Barendrecht 2022 - 2026.

Lukt het u niet bij deze bijeen- komst(en) aanwezig te zijn? Dan kunt u uw ideeën, suggesties en aandachtspunten mailen naar [email protected]. Kijk voor meer informatie over de themabijeenkomsten ook op www. barendrecht.nl/opwegnaar2026.