Openbare vergadering Algemeen Bestuur van de BAR

2 November 2023, 11:23 uur
mainImage
Digitaal Dagblad

Hierbij publiceren wij de agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de BAR-organisatie (gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) van dinsdag 7 november 2023, die start om 13.30 uur. In 2024 wordt de BAR-organisatie gewijzigd in De Bedrijfsvoeringspartner.

Opening en mededelingen | Verslag vorige vergadering | Begroting 2024 De Bedrijfsvoeringspartner | Rondvraag en sluiting
De vergadering wordt gehouden in de Van de Wouwzaal in het gemeentehuis in Barendrecht. De agenda, inclusief bijlagen, ligt ter inzage bij de receptie. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.


Door: Afdeling communicatie gemeente Barendrecht