Melden, melden, melden bij de gemeente Barendrecht!

26 October 2023, 14:24 uur
mainImage
Digitaal Dagblad

Regelmatig krijgt Echt voor Barendrecht (EVB) klachten van inwoners. Over zwerfafval, vuurwerkoverlast, parkeeroverlast en meer. Vaak terechte klachten. Want in Barendrecht staan we voor een gezond woon- en leefklimaat en een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte!

Het is echter cruciaal dat inwoners problemen ook melden via de gebruikelijke kanalen, zoals de gemeentelijke website, app, of telefonisch. Dit zorgt ervoor dat de klachten direct bij de juiste afdeling van de gemeente Barendrecht terechtkomen en dit maakt een snelle aanpak mogelijk. Soms brengen we deze kwesties ook ter sprake in de gemeenteraad, maar als de gemeente niet op de hoogte is van het probleem omdat er geen meldingen zijn binnengekomen, is het lastig om effectief te handelen. Daarom is het belangrijk om problemen altijd bij de gemeente te melden.
 
Klachten over het gebrek aan heldere terugkoppeling en opvolging na het melden van problemen via deze kanalen zijn ons natuurlijk ook bekend. Dit is en blijft een aandachtspunt voor EVB en is ook één van de redenen waarom we hebben gestreefd naar onze eigen gemeentelijke organisatie. We zijn verheugd dat deze organisatie op 1 januari 2024 van start gaat, waardoor onze gemeente weer eigen meldsystemen en werkwijzen kan invoeren, die efficiënter zullen zijn.
 
Zo kunnen de meldingen van inwoners snel en doeltreffend worden aangepakt en opgelost. Kortom: blijf problemen bij de gemeente melden en als dat niet lukt weet u ons te vinden!


Door: EVB