Barendrechts Dagblad | Tijdlijn woningen Stationstuin bekend

Tijdlijn woningen Stationstuin bekend

mainImage

Wethouder Cees Schaap laat namens de gemeente Barendrecht weten wat de stand van zaken is omtrent het woningbouwproject aan de Stationstuin.

BAM Wonen begint medio november met de bouw. Het project bestaat uit 23 sociale huurwoningen (via WoonCompas), 29 vrije sector huurwoningen en 30 koopwoningen. ''Van de 30 kopers van de koopwoningen komt de helft uit Barendrecht'', laat wethouder Schaap in deze brief weten. ''In oktober wordt een inloopavond georganiseerd om de omwonenden te informeren over de bouwactiviteiten. De oplevering van de woningen wordt in de eerste helft van 2021 verwacht. 

Bouwrijp maken

Voordat BAM in november van start gaat, start de aannemer Verhij Infra BV, in opdracht van de gemeente, met het bouwrijp maken van de grond. Deze aannemer legt de riolering en de bouwstraat aan. Ook wordt de riolering in de Devel vernieuwd en daarna wordt de straat aangepast. 

Aan de stationsweg wordt een snelheidsmeter geplaatst om zo het (vracht)verkeer te monitoren op snelheid en trillingen.