Straattheater als actie tegen nieuwe brug als oeververbing

25 November 2023, 23:35 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
LMOFOTO

Actieoverleg Oeververbinding komt komende dinsdag met een straattheater in actie voor een beter alternatief dan de geplande nieuwe brug als oeververbinding tussen Kralingen en Zuid. Het plan voor deze brug gaat volgens de protestbeweging namelijk ten koste van schaarse natuur, leefbaarheid in wijken de Esch en Veranda, en de nautische veiligheid van passerende schepen. Dit alles terwijl er alternatieven onderzocht zijn die deze problemen niet met zich meebrengen. aldus hun woordvoerder. 

Het Actieoverleg heeft het meeste vertrouwen in een tunnel als oeververbinding. ''Dit alternatief heeft ook de voorkeur van organisaties zoals het Havenbedrijf, de logistieke en nautische sector, en van veel bewoners die direct betrokken zijn geweest bij het ondeugdelijke verloop van het participatieproces in opmaat naar het voorkeursbesluit. De kosten van een (afgezonken) tunnel zijn vergelijkbaar met die van een brug, en vallen potentieel zelfs lager uit.''

''Zowel inhoudelijk als procesmatig worden er verkeerde keuzes gemaakt. Al zijn bewoners overstelpt met informatie, kritische vragen zijn nooit beantwoord, en juist de doorslaggevende factoren voor het kiezen van een brug zijn nooit open en transparant gedeeld. Wat het Actieoverleg betreft is er dan ook sprake van onbehoorlijk bestuur en moeten de alternatieven voor een tunnel eerlijk, volledig en transparant worden overwogen. Dat is nu niet het geval. Wat verdere afbreuk doet aan het vertrouwen in het democratisch proces, wat notabene een topprioriteit van de overheid zou moeten zijn'', aldus Het Actieoverleg.