Barendrechts Dagblad | EVB stelt vragen over sluiting afvalaanbiedstation

EVB stelt vragen over sluiting afvalaanbiedstation

mainImage

De EVB, de enige oppositiepartij in Barendrecht, heeft vragen aan het college van B en W gesteld over de sluiting van het afvalaanbiedstation in Carnisselande. Volgens de gemeente is de reden dat het te druk zou wordenwaardoor de toestroom niet meer goed en veilig gestroomlijnd kan worden. Per vandaag (maandag) is het afvalaanbiedstation dicht. Naar de mening van EVB is de aanvoer van afval op het Afval Aanbiedstation tamelijk eenvoudig te doseren. Er is een slagboom, een medewerker die deze op afstand kan bedienen en de bezoekers zitten in hun auto te wachten tot zij toegelaten worden. Op de toegangsweg naar het AAS zou een bord kunnen staan waarop staat hoe lang de wachttijd is. 

Hierover heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende schriftelijke vragen.
1.     Is het college van B&W het met EVB eens dat de inzameling van afval een verplichting is van de gemeente Barendrecht, voortvloeiend uit de Wet Milieubeheer?
2.     Is deze tijdelijke sluiting wettelijk gezien wel toegestaan?
3.     Volgens het bericht heeft de NV BAR-Afvalbeheer het besluit tot sluiting genomen. Gezien het feit dat afvalverzameling een verplichting is voor de gemeente, wie is dan wettelijk gezien bevoegd om zo’n besluit te nemen?
4.     Afvalverwerking is in het kader van volksgezondheid van vitaal belang. Daarom is dit in het verleden ook geworden tot een verplichte taak van de gemeente. Waarom is er voor gekozen om het Afval Aanbiedstation tijdelijk te sluiten ondanks de consequenties die dit heeft voor de volksgezondheid?
5.     Waarom wordt er voor de rigoureuze maatregel van sluiting gekozen ipv bezoekers gedoseerd toe te laten zoals hierboven geschetst?
6.     Hoe lang verwacht u dat de sluiting gaat duren?
7.     Hoe gaat u de bewoners van Barendrecht tijdens deze sluiting bedienen bij het innemen van grof huishoudelijk afval?
8.     Hoe gaat u de ongetwijfeld toenemende hoeveelheid grof huishoudelijk dat bijgeplaatst gaat worden bij de ondergrondse containers in de hand houden?


Foto: EVB