Zuid-Holland handhaaft negatief zwemadvies voor Vrijenburgbos

16 April 2024, 18:11 uur
Lokaal
mainImage
ANP

De provincie Zuid-Holland handhaaft ook na nieuwe normen van het RIVM het negatieve zwemadvies voor drie recreatieplassen waarin verhoogde concentraties PFAS zijn aangetroffen. Het gaat om Merwelanden in Dordrecht, Vrijenburgbos in Barendrecht en Kralinger Esch in Rotterdam. De provincie gaf vorig jaar voor al deze plassen een negatief zwemadvies en dat blijft voorlopig van kracht, ook als op 1 mei het zwemseizoen begint.

Het RIVM heeft eerder dit jaar op verzoek van de waterschappen een overzicht gemaakt van de methodes die er zijn om de risico's te bepalen van PFAS, een verzamelnaam voor duizenden stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Deze week publiceerde het rijksinstituut ook nieuwe, strengere advieswaarden voor zwemwater. Die zijn gebaseerd op de effecten van PFAS op de gezondheid en op hoe lang mensen gemiddeld zwemmen in zulk water. Overheden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het zwemwater, kunnen deze waarden gebruiken om te beoordelen of daarin veilig kan worden gezwommen.

De populaire Merwelanden-plas ligt in de buurt van de Chemours-fabriek in Dordrecht, die al langer onder vuur ligt omdat het grote hoeveelheden PFAS heeft uitgestoten. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben de fabriek aansprakelijk gesteld voor de schade die daardoor is ontstaan op hun grondgebied. De rechter acht dit in ieder geval voor de periode tussen 1984 en 1998 bewezen.

Chemours heeft beloofd om bij te dragen aan het schoonmaken van Plas Merwelanden. Momenteel wordt onderzocht hoe de PFAS in het water komen. Pas als de bron duidelijk is, kan volgens de provincie Zuid-Holland worden bepaald welke maatregelen de waterkwaliteit verbeteren.

Noord-Holland wil ook beter zicht hebben op de concentratie PFAS in zwemwater en de gezondheidsrisico's daarvan. Het college van Gedeputeerde Staten laat de drie waterschappen in de provincie 46 van de 151 aangewezen zwemwaterlocaties metingen naar PFAS uitvoeren. De provincie neemt eenmalig de kosten op zich om op bepaalde plekken twee keer te meten, in april en juni.

Het Landelijk Zwemwateroverleg (LZO) heeft de twaalf provincies eerder gevraagd met de waterschappen in gesprek te gaan over het monitoren van PFAS bij zwemlocaties.