mainImage

Vaker een datalek bij de gemeente Barendrecht

23 februari 2021, 12:17 uur
Lokaal

Bij de gemeente Barendrecht gebeurt het vaker dat ambtenaren de fout ingaan met het delen van privacygevoelige informatie. Dit blijkt uit de vervolgvragen die de EVB aan het college van B en W van Barendrecht heeft gesteld. Vorige week kwam boven water dat de gemeente Barendrecht de mailadressen van bewoners had gedeeld door deze bij een uitnodiging voor een informatie over over een JOP's aan de Bachlaan en in het Riederpark niet in de bcc te zetten.

Volgens Dick Heijboer van de EVB is dit niet de eerste keer: ''Op 19 januari jl. heeft zich volgens inwoners die ons hebben benaderd, een soortgelijke situatie voorgedaan. Namelijk bij een mailing in het kader van de Tweede Kamer verkiezingen. In deze mailing zijn eveneens alle mailadressen zichtbaar voor de groep die de mail heeft ontvangen (verstuurd vanaf het mailaccount [email protected])''.

De EVB heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

Bent u van deze mailing en van dit datalek op de hoogte? Kunt u ons informatie verstrekken over dit datalek en hoe u dit beoordeelt?
Heeft het college n.a.v. het recente datalek een inventarisatie laten maken van het aantal datalekken dat door deze handelswijze (het inkopiëren van alle adressen, zichtbaar voor iedereen)?
Zo ja, kan het college aangeven hoe vaak dit sinds 1 januari 2020 is voorgekomen? Graag ontvangen we een overzicht met daarin het aantal keer dat dit is voorgekomen en het aantal getroffen inwoners.
Zo nee, bent u bereid om te onderzoeken in hoeverre dit vaker is misgegaan?
Op welke wijze borgt u dat dit soort situaties niet meer kunnen voorkomen?

 

 

 


Foto: Ingezonden