Kwaliteit kinderopvang in Barendrecht goed

mainImage
Kwaliteit kinderopvang in Barendrecht goed

Uit jaarlijkse inspecties van de kinderopvang blijkt dat Barendrecht er nog steeds goed voor staat wat betreft de kwaliteit van de kinderopvang. De A-status blijft dan ook van kracht. Goed nieuws voor de veelal (jonge) gezinnen waarvan beide ouders werken. Zij maken immers vaak gebruik van kinderopvang zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders.

De gemeente had op 31 december 2017 48 geregistreerde kindercentra en 69 gastoudervoorzieningen. Alle kinderdagverblijven (KDV) en buitenschoolse opvangvoorzieningen (BSO) zijn in 2017 geïnspecteerd. In vijf gevallen is de rapportage begin 2018 vastgesteld. In 2017 zijn verder de 17 nieuwe gastoudervoorzieningen (VGO) geïnspecteerd. Van de bestaande VGO’s is 23,1% geïnspecteerd (de norm is 5%). De kinder- opvangvoorzieningen voldoen aan de meeste kwaliteitseisen. Waar het overtredingen betrof, waren dit vooral administratieve zaken. In alle gevallen zijn deze opgelost.

Wethouder Peter Luijendijk (foto): “Het is belangrijk dat kinderopvanglocaties aan alle wettelijke eisen voldoen. En ook al is kinderopvang geen gemeentelijke taak, wij zijn wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang. Iets wat wij heel seri- eus nemen. We zien dan ook nauwlettend toe op een goede uitvoering van de kwaliteitsinspectie. Ik ben er trots op dat Barendrecht goed scoort wat betreft de kwaliteit van de kinderopvang.”

De inspectierapporten per kinderopvanglocatie zijn in te zien op het landelijk Register Kinderopvang (LRK), www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

 


Foto: Digitaal Dagblad