Barendrechts Dagblad | Te weinig leden bij Feyenoord om te stemmen

Te weinig leden bij Feyenoord om te stemmen

mainImage
De Kuip

door Jan D. Swart

De voetballeden van Feyenoord krijgen drie weken de tijd om zich nog een keer te laten informeren over de twee biedingen op de Kuip. Voor het rechtmatig houden van een buitengewoon algemene ledenvergadering werd gisteravond het vereiste quorum niet gehaald. Er waren 68 seniorleden aanwezig, terwijl de club er ongeveer 400 heeft. Eén seniorlid vertegenwoordigt vijf stemmen. Een jeugdlid één. Van de jeugdleden was er niemand. De volgende BALV is nu op woensdagavond 2 oktober.

Het bestuur van de amateurtak van Feyenoord, dat de ruim 52% van de aandelen van de Kuip beheert, zei wel kennis te hebben genomen van zowel de brief van de Vrienden van de Kuip als van hun bieding op het stadion ter waarde van 15 miljoen euro, waarvan 4 miljoen in één keer.

Net als de nieuwe entiteit Kromme Zandweg B.V. – het gezamenlijke initiatief van het bestuur van de Sportclub Feyenoord en de N.V. Stadion om de restwaarde van De Kuip  te beheren – garanderen ook de Vrienden van de Kuip het zitplaatsrecht voor de leden. Verreweg het merendeel van de voetballeden is alleen daarin geïnteresseerd. Om die reden kan men – in tegenstelling tot andere verenigingen – ook niet makkelijk lid worden van Feyenoord. Voorwaarde is dat men er voetbalt of vrijwilligerswerk verricht en dan nòg gaat het recht op een zitplaats in De Kuip (en het stemrecht) pas na vijf jaar in.

De Kromme Zandweg BV heeft tot nu toe 11 miljoen euro geboden op de Kuip. Die bieding staat niet zwart op wit, maar het bedrag is volgens oud-voorzitter Hans Fortuin genoemd in de reguliere algemene ledenvergadering deze zomer. Op die avond is er ook een vijf man sterke toetsingscommissie aangesteld, die later liet weten het Kromme Zandwegplan goed te keuren. In die toetsingscommissie zitten de drie leden van de Commissie van Onderzoek (vroeger de kascommissie) en twee leden, die zich hiervoor kandidaat stelden. Alle vijf hebben zich tot nu toe pro-bestuursstandpunt opgesteld.

Bekendste opposanten tegen de gang van zaken – dat zijn de leden die vinden dat het amateurbestuur geen toestemming aan de N.V. Stadion had mogen geven om De Kuip als onderpand te laten dienen voor de lening van de Amerikaanse bank Goldman Sachs en ook tegenstanders zijn van de nieuwbouw onder de huidige voorwaarden voor de BVO – zijn de twee oud-voorzitters Aad van der Laan en Hans Fortuin.

Het bestuur van de Sportclub Feyenoord staat op het standpunt dat ‘’been en steen’’ gescheiden moeten blijven. Met andere woorden: de restwaarde van de Kuip moet naar de N.V. Stadion en niet naar de betaald voetbaltak. Daar is een ingewikkelde constructie voor bedacht onder de naam De Kromme Zandweg B.V. Uit de toekomstige winst van het nieuwe stadion moet niet alleen de BVO Feyenoord worden betaald, maar vindt ook de afbetaling plaats van de restwaarde van de dan niet meer bestaande Kuip. Dat is die 11 miljoen en daar is 40 jaar voor uitgetrokken.

Als de nieuwbouw doorgaat en het geraamte van de Kuip in zijn tweede leven als woningbouw wordt gebruikt, zouden de cijfers gunstiger kunnen zijn. Er zijn altijd grage projectontwikkelaars en bouwers te vinden en Feyenoord heeft ze zelfs intern. 

Oud en versleten

Het verschil in bieding op de Kuip is, dat De Vrienden van de Kuip niet over restwaarde spreken, maar over waarde. Deze in alle snelheid uit de grond getoverde club – voortkomend uit een groep verontruste fans met de naam Stadion-op-Zuid – vindt de door de N.V. Stadion toegezegde verhoging van het spelersbudget (8 miljoen) te weinig en verder het risico van de bouw te hoog.

Ook is men bevreesd dat als de eisen in de position paper bij de gemeente Rotterdam niet worden gehaald en het nieuwe stadion niet kan worden gebouwd, dat Golden Sachs dan automatisch eigenaar wordt van de Kuip. De Vrienden van Feyenoord – met Boudewijn Poelmann als een van de geldschieters - prefereert grondige renovatie van de Kuip naar het idee van de Delftse professor-architect Mick Eekhout: een Kuip met drie ringen.

De directie en de raad van commissarissen van de N.V. Stadion alsmede het bestuur van de amateurtak opteren daarentegen voor het masterplan Feyenoord City, omdat ze zeggen dat De Kuip oud en versleten en niet meer op te knappen is. De vellen hangen erbij. Er wordt daarbij verwezen naar TNO-visies. Het beton zou geen dertig meer mee kunnen. Maar dat wordt door bijvoorbeeld Eekhout ontkend.

Bovendien verloor enkele jaren de architectengroep Reddekuip (met Eekhout) op de finish van de BAM toen de opdracht gewoon renovatie was. Voorstanders van het renoveren vinden het daarom vreemd dat toen (2014) betonrot geen rol speelde. Dat is ook de reden waarom De Vrienden van de Kuip zo verwijtend zijn naar de directie en de raad van commissarissen van de N.V. Stadion, omdat er in de laatste vijf jaar zo weinig onderhoud is gepleegd.