Rotterdam: bestel- en vrachtwagens in 2030 allemaal uitstootvrij

17 March 2023, 12:34 uur
Rotterdam & Regio
mainImage
Gemeente Rotterdam

Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek (ZES-zone) uitstootvrij zijn. Voor bepaalde (eerder aangeschafte) voertuigen is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Maar hoe groot wordt de ZES-zone? En wat zijn de precieze eisen om deze zone in te mogen rijden? Voor personen- en bestelauto’s gelden in Rotterdam voorlopig nog geen beperkingen. 

De ZES-zone is een afgebakend gebied waarbinnen alleen emissievrije voertuigen (zonder uitstoot van schadelijke stoffen door de uitlaat) zijn toegestaan. Het gaat om alle bestel- en vrachtauto’s die bestemd zijn voor het vervoer van goederen. Bij de RDW bekend onder de voertuigcategorieën N1, N2 en N3. Daarbij gaat het om voertuigen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor bevoorrading van winkels, kantoren en bouwplaatsen, de levering van pakjes aan consumenten en bedrijven, bestelauto’s van service- en verhuisbedrijven, maar ook om de lokale winkel, cateraar en bloemist die hun klanten bevoorraden.

In het Convenant ZES staat de globale omvang van de ZES-zone. Hierin is een zoekgebied opgenomen waarbinnen de exacte grens komt te liggen. In samenspraak met de ondertekenaars van het Convenant ZES is een concept contour van de ZES-zone op straatniveau bepaald. Deze contour wordt definitief bij de publicatie van het verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt eind 2023/begin 2024 verwacht.