Barendrechts Dagblad | Naast de 'oude' Kuip komt er een nieuw stadscentrum
mainImage

Naast de 'oude' Kuip komt er een nieuw stadscentrum

23 juni 2021, 22:11 uur
Rotterdam & Regio, IJsselmondeNieuws

Ondanks dat de onzekerheid over het politiek dossier Feyenoord City op de Coolsingel nog groot is, komt het stadsbestuur met een voorstel tot uitbreiding van de plannen, Feyenoord XL. Volgens Rotterdam moeten de plannen 6000 extra woningen opleveren en Zuid wijk aan wijk met elkaar verbinden. Verder: veel groen, stille treinen en een vooral een doorgetrokken stadscentrum. En een groene wandelboulevard tussen de woontorens.

Hiervoor moet het rangeerterrein voor goederentreinen in IJsselmonde verplaatst worden. De verplaatsing van dit binnenstedelijke rangeerterrein kan voor ruimte zorgen om Feyenoord City beter te verbinden met de omringende wijken Hillesluis en Feijenoord. ''De gebiedsontwikkeling Feijenoord XL is van grote waarde voor Rotterdam-Zuid en biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van leren, werken en wonen'', is de motivatie van het college van B&W.

''Dit kan een grote impuls zijn voor het gebied. Zo kun je dóórbouwen op Zuid als bruisend deel van de stad. Daar heeft iedereen baat bij. Oude en nieuwe wijken groeien naar elkaar. De verbinding tussen de wijken, over het brede spoor heen, maken nieuwe voorzieningen beter bereikbaar voor de inwoners van Hillesluis, Feijenoord, Afrikaanderwijk en alle achterliggende wijken’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

Hand in hand

De gemeente en de Stichting FXL in oprichting gaan nu een samenwerkingsovereenkomst sluiten om het project naar een volgende fase te brengen. De focus ligt op het onderzoek naar het verplaatsen van het opstelterrein voor goederentreinen en het verder uitwerken van de (financiële) haalbaarheid van de overkapping. In het haalbaarheidsonderzoek zijn meerdere varianten uitgewerkt: van een volledig dichte landtunnel tot een kleinere overkluizing met openingen. Hierin wordt uiteraard rekening gehouden met de belangen van de spoorvervoerders.

Motie

In mei 2017 heeft de gemeenteraad de motie Verbind Feyenoord City aan Rotterdam-Zuid aangenomen. Hiermee droeg zij het college op om in samenwerking met NS en ProRail onderzoek te doen naar de (gedeeltelijke) verplaatsing van het rangeerterrein tussen het Varkenoordsviaduct en station Lombardijen. Het bouwen van goede verbindingen over de resterende sporen en de vrijkomende grond gereed te maken voor stedelijke ontwikkeling.  Met het haalbaarheidsonderzoek van FXL is aan de inhoud van de motie voldaan.


Foto: KuiperCompagnons