mainImage

'Begeleid mensen met arbeidsbeperking naar baan bij de GGD'

Inzet rechts: raadslid Jami
19 september 2020, 12:40 uur
Rotterdam & Regio

Mensen met een arbeidsbeperking verliezen in coronatijd sneller hun baan. Die waarschuwing is afgegeven door het Sociaal en Cultureel Planbureau en brengt Leefbaar-raadslid Ehsan Jami tot de vraag of ook in Rotterdam de hulpbemiddeling voor deze kwetsbare groep is stil gevallen.

De grootste zorgen binnen de groep arbeidsgehandicapten liggen volgens hem bij de nieuwe instromers. En omdat gemeenten, die de plicht hebben om passend werk voor deze groep te vinden, veelal gebruik maken van uitzendbureaus zou de kans kunnen bestaan dat in deze coronatijd het zicht op resultaat is afgenomen. Jami wil dat gecheckt hebben. Te meer omdat de Rijksoverheid geen overbruggingsregelingen – zoals de NOW en TOZO – voor hen beschikbaar heeft.

‘’In tijden van crisis is er vaak ruimte voor een creatieve invulling van arbeidskrachten in de samenleving’’, weet Jami, die wethouder Moti daarom bovendien de hint geeft om arbeidsgehandicapten te begeleiden naar administratieve taken bij organisaties die kampen met een hoge vraag naar arbeid, zoals de GGD.