Barendrechts Dagblad | VVD stelt vragen over Klijnsma-gelden

VVD stelt vragen over Klijnsma-gelden

mainImage

Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel inzake kindpakket van 8 oktober heeft de VVD de vragen aan de portefeuillehouder over het kindpakket. Er bestaat grote onduidelijkheid over de besteding van de Klijnsma gelden tot nu toe en of het separeren van de Klijnsma-gelden ten laste van het budget Meedoen gaat. Deze discussie is echter niet nieuw. Al in het najaar van 2017 bestond hierover onduidelijkheid. Het CDA stelde hier schriftelijke vragen over.

In de antwoordbrief van 25 november 2017 valt onder vraag 2 het antwoord te lezen: “ De Klijnsmagelden worden gebruikt voor bestaande en nieuwe regelingen. “ en “ De Klijnsma-gelden zijn hier (lees Meedoen voor minima) volledig in opgenomen.

VVD-raadslid Jacinta Floor wil weten of de portefeuillehouder de informatie in de brief van 25 november 2017 als juist beoordeelt. Verder vraagt Floor of er in de periode wijzigingen geweest in de wijze waarop de Klijnsma gelden zijn
geadministreerd en of wethouder Roopram op de hoogte is van de onlangs gehouden tussenevaluatie in de Tweede Kamer waaruit bleek dat steeds meer gemeenten de Klijnsma-gelden daadwerkelijk besteden aan verstrekkingen in natura aan kinderen en dat daar een grote variatie in producten, diensten en ondersteuning valt te zien.


Foto: VVD Barendrecht