Barendrechts Dagblad | Van Belzen: 'gebruik uw democratisch recht'

Van Belzen: 'gebruik uw democratisch recht'

mainImage

20 maart zijn er weer verkiezingen. Dit keer mag u naar de stembus voor de provincie en het waterschap. Burgemeester Jan van Belzen: “Ik merk dat deze verkiezingsronde wat minder tot de verbeelding spreekt dan de gemeenteraadsverkiezingen of verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar ze zijn zeker ook belangrijk. De provincie en het waterschap hebben een grotere invloed op uw leefomgeving dan u misschien beseft.”

“Zo bepaalt de provincie bijvoorbeeld waar recreatiegebieden komen en of er bedrijventerreinen mogen worden aangelegd. Zij zorgen ervoor dat huidige natuur behouden blijft en dat er nieuwe natuur komt. En ook niet geheel onbelangrijk, zij kiezen de leden van de Eerste Kamer. Deze senatoren zijn op hun beurt weer belangrijk voor het passeren van wetgeving. Veel wetten kunnen namelijk pas in werking treden na akkoord van de Eerste Kamer.”

“Onze gemeente ligt onder zeeniveau. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, duinen en kades. Voor onze droge voeten dus! Ook zijn zij verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, schoon en voldoende drinkwater en veilige vaarwegen.
Het is een grote taak waar we niet elke dag bij stilstaan. Ze komen ook eigenlijk pas in beeld als het erom gaat spannen. Denk bijvoorbeeld aan afgelopen zomer, door aanhoudende droogte dreigde er een watertekort. Maar ook andersom zijn zij
belangrijk, bij heftige regenval.”

“Het is bijzonder dat wij in Nederland op zoveel vlakken mee mogen beslissen door middel van verkiezingen. Dit is een recht dat niet in alle landen geldt. Ik roep alle inwoners van Barendrecht dan ook op om gebruik te maken van dit recht.
Ga op 20 maart naar een van de stembussen in de gemeente en laat u horen!”