Barendrechts Dagblad | Schaap en Bults de ontbrekende wethouders
mainImage

Schaap en Bults de ontbrekende wethouders

Afbeelding is niet meer beschikbaar
28 mei 2018, 22:02 uur
Politiek

De zes kandidaat-wethouders van Barendrecht zijn vanavond bekendgemaakt. Cees Schaap (VVD) en Nico Bults (D66) zullen het zestal complimenteren. De namen van Peter Luijendijk (CDA), Reshma Roopram (PvdA), Tanja de Jonge (GroenLinks) en Arnoud Proos (SGP/CU) waren al uitgelekt. De zes gaan allemaal deeltijd werken (0,8) en dat betekent in zijn totaliteit 4,8 fte.

Dit werd vanavond op het gemeentehuis van Barendrecht door de zes fractievoorzitters bekendgemaakt. De kandidaat wethouders waren hierbij nog niet aanwezig. De verwachting is dat het nieuwe college op donderdag 14 juni om 20.00 uur wordt geïnstalleerd. Er is alleen een coalitieakkoord en nog geen programma. Dat wordt pas in september verwacht. Samen hebben de zes 15 zetels. Dat is precies ééntje meer dan de EVB. De lokale partij kwam als grote winnaar uit de verkiezingsstrijd, maar werd daarna genegeerd.

De huidige vier wethouders staan voor 3,7 fte op de loonlijst en dat betekent dat het nieuwe college circa 100.000 euro (een wethouder verdient ruim 7.000 euro per maand) in de begrotingen moet vinden om de uitbreiding van het college van B en W te financieren. Ter vergelijking: Rotterdam had met een stad van 640.000 inwoners vijf wethouders. Barendrecht krijgt er met 48.000 zes.

De burgemeester en de zes wethouders zouden de volgende portefeuilles krijgen:

Burgemeester Jan van Belzen:  Algemeen bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Intergemeentelijke samenwerking, Internationale betrekkingen, Kabinetszaken, Communicatie, Evenementen.

Peter  Luijendijk: Onderwijs (onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden, kinderopvang, volwasseneducatie), Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, WABO vergunningverlening, vrije tijd en recreatie),Verkeer en Vervoer Projecten: Samenwerking Onderwijs & Bedrijfsleven, Stationsgebied, Zuidpolder.

Arnoud Proos:  Economische zaken (incl. ontwikkeling bedrijventerreinen), Wonen,Omgevingswet,
Monumentenzorg, Project Trefpunt/Baerne

Cees Schaap: Bedrijfsvoering en dienstverlening (incl. BAR-organisatie), Openbare werken (beheer buitenruimte, afval, watergangen en rioolbeheer),  Vastgoed & Accommodaties, Toezicht en Handhaving, 
Projecten: Botterlocatie, Stationstuin

Reshma Roopram: Welzijn (Wmo, Jeugdzorg, volksgezondheid, GGD),Jeugd en jongeren,Wijkteams, Projecten: Revitalisering oude dorpskern, nieuwbouw scholen, Marjoleinlaan

Tanja de Jonge: Burger- en overheidsparticipatie en wijkgericht werken, Duurzame gemeente (duurzaamheid, energie, milieu, windmolens),Cultuur,Project Nieuw Reijerwaard

Nico Bults: Financiën (financiën, gemeentebelastingen, nutsbedrijven, subsidies, grondbedrijf en –exploitaties), Sociale zaken (participatiewet, minima), Vluchtelingen,Sport,Project Centrumaanpak.

 


Foto: Digitaal Dagblad