Barendrechts Dagblad | Roze in Blauw in Rotterdam in de knel
mainImage

Roze in Blauw in Rotterdam in de knel

Links: Raadslid Lies Roest
10 september 2020, 18:40 uur
Politiek

Het LHBTI-netwerk Roze in Blauw in Rotterdam staat onder druk en volgens Lies Roest, de fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam, is het nog veel erger en overwegen agenten het korps te verlaten.

Roest heeft behalve ''te veel werkdruk'' geen idee wat de verdere achterliggende redenen zijn, maar maakt zich er wel zorgen over. Te meer omdat de tendens landelijk is. Ook in Amsterdam geven politiefunctionarissen van Roze in Blauw aan te overwegen te stoppen bij de politie.

GroenLinks heeft daarom aan burgemeester Aboutaleb gevraagd wat er in vredesnaam allemaal aan de hand is. En ook wat de huidige werkwijze en taken zijn van het politienetwerk Roze in Blauw in de bestrijding van LHBTI+-gerelateerde incidenten en welke afspraken hierover met de politie zijn gemaakt. Alles moet in kaart komen, vindt Roest.

‘’De agenten die bij Roze in Blauw in Rotterdam zijn aangesloten doen cruciaal werk, zoals het nabellen van slachtoffers, het verzorgen van trainingen en voorlichtingen voor nieuwe politieagenten, het actief monitoren van cijfers rond LHBTI+-gerelateerde incidenten en het actief onderhouden van contacten met de LHBTI+-gemeenschap’’, zegt Roest.

‘’Maar de werkdruk voor Roze in Blauw is dermate hoog, belangrijk en veelomvattend, dat het eigenlijk niet te combineren is met de primaire politietaak van Roze in Blauw-medewerkers. Maar we moeten hun positie binnen de politieorganisatie beter te borgen, beter financieren en beter faciliteren.’’

Haar verzoek ligt bij burgemeester Abouteleb.