Barendrechts Dagblad | Roeland Bol (EVB) reageert op CDA-publicatie
mainImage

Roeland Bol (EVB) reageert op CDA-publicatie

Afbeelding is niet meer beschikbaar
2 juni 2018, 16:32 uur
Politiek

''Op 1 juni jl. las ik op de website van uw partij het bericht over de totstandkoming van het coalitieakkoord van de fracties. In dit bericht werd onder andere beweerd dat Echt voor Barendrecht uw partij in de afgelopen verkiezingscampagne zou hebben uitgesloten van een mogelijk nieuw college.  Dit bericht kan ik helaas niet anders typeren als klinkklare onzin.

Echt voor Barendrecht heeft juist in de afgelopen raadsperiode constructief met het CDA Barendrecht samengewerkt en de gezamenlijke fracties hadden juist nog vlak voor de verkiezingen op 2 maart 2018 in restaurant ‘De Buren’ naar elkaar toe uitgesproken dat er op dat moment géén blokkades waren om ook in de toekomst met elkaar samen te werken, maar dat de verkiezingsuitslag uiteraard leidend was voor de toekomst. En ook tijdens de openbare formatievergadering van 4 april jl. is het voortzetten van de huidige coalitie door onze fractievoorzitter Lennart van der Linden als eerste voorkeur bepleit. U kunt dit naluisteren.

Kortom Echt voor Barendrecht had graag de samenwerking voor een nieuw college met uw partij onderzocht en de mogelijkheden daartoe verkend. Hoewel Echt voor Barendrecht maar liefst vijf raadszetels won, is onze partij echter vanaf de eerste dag buitenspel gezet. Sterker, er is met ons na de verkiezingen niet eens een gesprek gevoerd. In tegenstrijd met de afspraak dat de grootste partij het initiatief zou nemen in de verkenning van een nieuwe coalitie, is gebleken dat juist vertegenwoordigers van uw partij reeds op de verkiezingsavond het initiatief hebben genomen om een verkenning te starten met alle andere partijen om tot de huidige coalitie te komen. De reden hiertoe is voor ons giswerk.

Wat voor Echt voor Barendrecht vaststaat is dat Barendrecht een stabiel gemeentebestuur verdient en dat de beoogde coalitie van zes partijen daar niet aan voldoet. Het buitensluiten van Echt voor Barendrecht, de grootste partij en tevens winnaar van de gemeenteraadverkiezingen, met maar liefst 45% van de stemmen (alleen uw voorganger, de voormalige ARP scoorde in 1923 een hoger percentage), doet niet alleen geen recht aan de verkiezingsuitslag maar stoelt bovendien op weinig draagvlak bij onze inwoners. Het is uw partij, het CDA Barendrecht, dat het voortouw heeft genomen in de totstandkoming van deze coalitie en het is dus uw partijleiding die Echt voor Barendrecht heeft uitgesloten van de collegeonderhandelingen en niet andersom.''

Bron: Roeland Bol, voorzitter EVB.


Foto: Digitaal Dagblad