Barendrechts Dagblad | Overlast ‘seksrecreatie’ Trimbaan Oude Maas
mainImage

Overlast ‘seksrecreatie’ Trimbaan Oude Maas

Afbeelding is niet meer beschikbaar
8 mei 2018, 20:39 uur
Politiek

Volgens de EVB ondervinden sportbeoefenaars bij de trimbaan bij de Oude Maas regelmatig overlast van ‘bijzondere bezoekers’.  De trimbaan en de bebossing zouden eromheen door deze partij ook gebruikt worden als een homo-ontmoetingsplaats. Hier zouden zelfs seksuele handelingen zichtbaar worden verricht. Ook potloodventers vertonen hier regelmatig hun ‘kunsten’. De EVB stelt hierover vragen aan het college van B en W van Barendrecht.

EVB vindt dit niet alleen vanuit visueel perspectief en vanuit een oproepend gevoel van onveiligheid van de sportrecreanten een onwenselijke situatie, maar zeker ook vanuit het oogpunt van bescherming van de kwetsbare natuur in het gebied.

De fractie heeft over deze klachten daarom een aantal specifieke vragen:

Is het college bekend met deze vorm van overlast in dit gebied? Zo ja, hoe kijkt het college hiertegen aan? En wat kan en wil het college vervolgens doen om deze overlast weg te nemen?

Wordt er in dit gebied gehandhaafd op deze strafbare handelingen? Zo ja, hoeveel proces-verbalen zijn er in 2017 uitgeschreven op deze misdrijven? Zo nee, waarom niet?

Wordt de door NRIJ (eigenaar van het natuurgebied) beschreven aandacht om de omschreven overlast rondom de Trimbaan Oude Maas tegen te gaan gemonitord door het college op de uitvoering van deze projectmatige aanpak? Zo ja, hoe en wanneer? Wat zijn de resultaten van deze aanpak? Zo nee, waarom niet?

Is het college bereid op korte termijn in contact te treden met NRIJ over de omschreven overlast en concrete oplossingsrichtingen uit te werken? Zo ja, op welke manier? En op welke wijze wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?

 

 


Foto: Digitaal Dagblad