Barendrechts Dagblad | Ongelukken op Binnenlandse Baan tijdens kermis
mainImage

Ongelukken op Binnenlandse Baan tijdens kermis

Afbeelding is niet meer beschikbaar
3 mei 2018, 09:01 uur
Politiek

Het CDA en de PvdA hebben aan het college van B en W vragen gesteld over de nieuwe Binnenlandse Baan en het Binnenhof. Volgens deze partijen is het in de nieuwe situatie het moeilijker geworden om elkaar door een aantal opeenvolgende bochten te passeren zonder gevaar. Dat geldt niet alleen voor personenauto’s maar ook voor vrachtverkeer en autobussen. Door de Kermis is gebleken dat er tevens een onoverzichtelijke situatie ontstaat voor voetgangers die over willen steken en automobilisten die willen parkeren. In die periode zijn er zelfs ongelukken gebeurd.

VRAGEN
Het CDA Barendrecht en de PvdA Barendrecht stellen daarom aan het college de navolgende vragen;
Is het ruimtelijk ontwerp van de nieuwe Binnenlandse baan verkeerskundig getoetst?
Zo ja, is dit vastgelegd in een ambtelijk advies en hoe luidde dit advies op alle relevante verkeerskundige en ruimtelijke onderdelen?
Zo nee, waarom is dit ontwerp niet getoetst?
Tijdens de aanwezigheid van de kermis zijn een aantal ongelukken gebeurd en hebben zich gevaarlijke situaties voorgedaan ten aanzien van kruisende auto’s/ voetgangers doordat het zicht ter plaatse beperkt was door de aanwezigheid van kermisattracties.
Deze maand wordt de weekmarkt weer geplaatst op het Binnenhof, op dezelfde locatie waar de kermis heeft gestaan.
Is in het ontwerp van het Binnenhof/ de Binnenlandse baan rekening gehouden met zicht belemmerende activiteiten zoals de Kermis en de wekelijkse markt?
Zo ja, op welke wijze heeft deze wekelijks terugkerende situatie invloed gehad op het ontwerp en zijn er hierdoor wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd? Zo ja, welke wijzigingen zijn dit geweest?
Zo nee, waarom is er geen rekening gehouden met deze wekelijkse zicht belemmerende activiteiten?
Gezien de komende wekelijkse activiteiten en de extra activiteiten op het Binnenhof zoals die door het gehele jaar heen gepland worden valt het te verwachten dat zich wekelijks gevaarlijke situaties gaan voordoen en regelmatig zullen gaan leiden tot ongevallen met letsel.
Deelt het college deze mening? Zo nee; waarom niet?
Heeft het college hieromtrent al advies opgevraagd aan de verkeerskundigen van de gemeente?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat was het inhoudelijke advies hieromtrent?
In het geval er geen advies is opgevraagd; is het college bereid de totale opzet van Binnenhof en Binnenlandse baan te laten onderzoeken op de mate van verkeersveiligheid voor de Barendrechtse inwoners?


Foto: Digitaal Dagblad