Barendrechts Dagblad | EVB vraagt om opheldering Pilot Klimaatinstallatie

EVB vraagt om opheldering Pilot Klimaatinstallatie

mainImage

Echt voor Barendrecht heeft naar een update omtrent de ‘Pilot Klimaatinstallaties’ gevraagd. Op twee scholen zouden de installaties eind april opgeleverd worden waarmee de pilot, gericht op het verbeteren van het binnenklimaat, van start zou kunnen gaan.

 

De scholen waar de pilot gedraaid wordt zijn OBS De Driehoek en CBS De Vrijenburg. Bij deze eerste school is eind mei de klimaatinstallatie geïnstalleerd, wel waren er nog wat ‘restpunten’ die moesten worden afgerond. In samenspraak met de gemeente heeft CBS De Vrijenburg zelf de levering en plaatsing van de klimaatinstallatie overgenomen. Deze installatie zou in de zomer van 2019 gereed zijn.

De EVB vraagt om opheldering en een update. Zo willen zij weten of de ‘restpunten’ bij OBS De Driehoek zijn afgerond en of de klimaatinstallatie naar tevredenheid draait. Ook vragen zij zich af of de klimaatinstallatie op CBS De Vrijenburg inmiddels al is geïnstalleerd.

Meerdere scholen in Barendrecht hebben een slecht binnenklimaat, deze pilot zou worden afgesloten met een evaluatie en op basis daarvan zou een plan van aanpak voor overige scholen worden opgesteld. De EVB vraagt ook over dit onderwerp duidelijkheid en wilt weten of de evaluatie al is gestart en zo ja, wat de conclusies hiervan zijn.


Foto: EVB