Barendrechts Dagblad | Coalitie legt nadruk op samenwerking
mainImage

Coalitie legt nadruk op samenwerking

Afbeelding is niet meer beschikbaar
28 mei 2018, 22:19 uur
Politiek

De coalitie van CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 werken de komende vier jaar samen in het belang van de Barendrechtse samenleving. In het coalitieakkoord dat vanavond naar de gemeenteraad is verstuurd benadrukken de partijen dat het hun belangrijkste taak is om inwoners, bedrijven en instellingen samen te brengen in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. “Iedereen moet zich thuisvoelen in, maar ook verantwoordelijk voelen voor Barendrecht”.

De zes fracties zijn zich bewust van hun eigen identiteit. “We hebben afgesproken hiervoor ruimte te laten, maar wel te werken vanuit gezamenlijkheid. De kracht van  deze coalitie is dus de eenheid in verscheidenheid. Deze verscheidenheid zien we ook terug in de Barendrechtse samenleving. Wij vinden het onze taak om de verschillende achtergronden zo goed mogelijk mee te wegen. Door onze krachten te bundelen, kunnen wij samen bouwen aan een Barendrecht waarin mensen met verschillende  achtergronden zich met elkaar verbonden voelen. “

CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 leggen in het coalitieakkoord de nadruk op samenwerking. Tussen de partijen zelf is de samenwerking er op gericht  om een lokaal bestuur te zijn dat de samenleving dient. Daarnaast geven de fracties aan samen te willen besturen met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers, de regio en de gemeenteraad. De belanghebbenden worden nadrukkelijk betrokken bij de voorbereiding op de besluitvorming. Op basis van de gesprekken wordt het coalitieakkoord in de komende maanden vertaald in een collegeprogramma.

De coalitie geeft in het college van B&W opdrachten mee die samenhangen met de grootste uitdagingen in de komende jaren. Daartoe behoren onder andere de energietransitie, sociaal domein, wonen, leven, bereikbaarheid, wijkgericht werken, regionale samenwerking en financiën.


Foto: Digitaal Dagblad