Barendrechts Dagblad | Benoeming buitengewoon commissieleden
mainImage

Benoeming buitengewoon commissieleden

Afbeelding is niet meer beschikbaar
26 april 2018, 14:19 uur
Politiek

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond heeft de raad besloten de heren Manpreet Chand (PvdA), Sybe de Werk (GroenLinks), Nico Bults (D66) en Jasper Heugens (D66) te benoemen tot buitengewoon commissielid van de gemeente Barendrecht.


Op grond van de Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2014 is het mogelijk om maximaal twee buitengewoon commissieleden te benoemen als een fractie uit één persoon bestaat. Als een fractie uit twee personen bestaat, kan maximaal één buitengewoon commissielid benoemd worden. Voordat een kandidaat benoemd kan worden tot buitengewoon commissielid van een raadscommissie dient de eed of de belofte afgelegd te worden. Een buitengewoon commissielid maakt deel uit van een raadsfractie, maar is niet gekozen in de gemeenteraad. Hij/zij mag deelnemen aan de (besloten) beraadslagingen van de raadscommissies. Een buitengewoon commissielid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen van de raad.


Aanwijzing plaatsvervangend voorzitters en nestor van de raad
De raad heeft besloten de heer Dirk Vermaat aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter en nestor van de raad en de heer Simon Kelder als 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad. De nestor is het raadslid met de meeste dienstjaren in de raad.


Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies
De raad heeft besloten de heer Dirk Vermaat te benoemen tot voorzitter van de commissie Planning & Control, de heer Simon Kelder tot voorzitter van de commissie Ruimte en de heer Dick Heijboer tot voorzitter commissie van de commissie Samenleving. De heer Leendert Mijnders en mevrouw Cicilia Rijsdijk zijn benoemd tot plaatsvervangend voorzitter voor de commissies Ruimte/Planning en Control/Samenleving.


Foto: Digitaal Dagblad