Barendrechts Dagblad | Wmo-raad Barendrecht overhandigt eerste cultuuradvies
mainImage

Wmo-raad Barendrecht overhandigt eerste cultuuradvies

3 mei 2021, 16:40 uur
Lokaal

De Wmo-raad overhandigde vandaag het eerste cultuuradvies officieel aan wethouder Tanja de Jonge. Het advies 'Doe mee(r) met cultuur' werd op verzoek van het College begin dit jaar uitgebracht. Inmiddels is de tussenevaluatie 2017-2022 door het College vastgesteld.

De adviesraad heeft vooral gekeken naar de sociaal-maatschappelijke aspecten van het cultuurbeleid. Een belangrijk aandachtspunt is dat cultuuraanbod beter bijdraagt aan relevante thema's in de samenleving, zoals omgangsvormen, pesten en eenzaamheid. Voorzitter Arend Wesdijk: "Cultuur gaat niet alleen over creatieve middelen, maar ook over het geheel aan normen en waarden dat we hebben. En juist creatieve vormen als theater kunnen uitstekend bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken." Het aanbod moet dan wel (wetenschappelijk) aantoonbaar bijdragen, zo stelt de adviesraad.

Andere punten van de adviesraad zijn onder meer dat de regiefunctie van het aanbod voor de jeugd verstevigd moet worden en dat een bredere definitie voor toegankelijkheid wordt gehanteerd.

Al met al is de adviesraad blij dat hen om advies gevraagd is. Wesdijk: "Cultuur en maatschappij kunnen niet los van elkaar gezien worden. Grote woorden als integraliteit komen alleen van de grond door het gewoon te doen."


Foto: Jim Friederich