Winkelrust in Barendrecht

9 November 2022, 13:29 uur
Lokaal , Columns
mainImage
PR

Tijdens de commissievergadering van 1 november jl. diende Echt Voor Barendrecht een initiatiefvoorstel in om de winkeltijden op zondag te gaan verruimen.  Vraag is of de Barendrechtse burger en de zelfstandige winkelier hier nou echt op zitten te wachten?  Wie is hier nu echt bij gebaat?

Koopzondagen blijken voornamelijk gunstig voor grote winkelketens, het lijkt er dus op dat de EVB met dit verruimingsinitiatief alleen de belangen dient van een paar grootwinkelbedrijven, en de kleinere lokale ondernemers en familiebedrijven in de kou laat staan.  Opmerkelijk is de uitspraak dat winkeliers niet open ‘moeten’ op zondag, maar daar een vrije keuze in hebben.

Lokale winkeliers vinden dit echter geen keuzemogelijkheid, omdat het een te grote opgave is zeven dagen in de week open te moeten zijn. Geen gelijke kansen, maar een concurrentienadeel binnen Barendrecht.

Waar is de compassie van de EVB met de hardwerkende Barendrechtse middenstanders die het door de energiecrisis toch al zo moeilijk hebben.  De 24 uurs-economie brengt een ratrace op gang waar de kleine ondernemer, de zelfstandige winkelier, de dupe van is.     Wordt het niet de hoogste tijd om verstandige duurzame keuzes te gaan maken, goed voor mens, natuur en milieu? Ik moet constateren dat er geen sprake is van een zorgvuldige belangenafweging !

Een raadpleging van de inwoners vond EVB  blijkbaar niet nodig, heel vreemd voor een partij die zegt altijd vooraf de mening van burgers te gaan vragen.  
Youp van ’t Hek heeft het ooit eens zo verwoord: ”Vind je het gek dat mensen de politiek niet meer serieus nemen, als de politiek ‘de mensen’ niet meer serieus neemt !”
Uit respect voor een deel van de inwoners werd in 2015 de zondagochtend nog ontzien.  38% van de Barendrechtse inwoners gaf toen aan geen gebruik van de koopzondag te gaan maken. Uit de toelichting bleken ook los van religie veel inwoners rust en een sociaal leven essentieel te vinden voor een gezonde samenleving.  Velen hebben bewust gekozen om in Barendrecht te gaan wonen, en niet in een drukke stad met een 24/7 ratrace.

De zondag is voor mij en voor veel andere Barendrechters de mooiste dag van de week. Een dag om met elkaar te genieten van rust en bezinning, ontmoeting en sociale contacten. Een veel te belangrijke en mooie dag om prijs te geven aan de commercie.
 
 


Door: Raadslid Arjan Stolk van SGP-ChristenUnie