Barendrechts Dagblad | Week van de Loopbaan in Barendrecht
mainImage

Week van de Loopbaan in Barendrecht

15 september 2020, 13:37 uur
Lokaal

Veel banen staan door corona op de tocht of zijn al verdwenen. Op Prinsjesdag spreekt Minister van Financiën Wobke Hoekstra over de zwaarste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Geen prettige omstandigheden voor de Week van de Loopbaan.

Jongeren, oproepkrachten en mensen mensen met tijdelijke contracten lopen het meeste risico. Maar ook veel mensen met een (licht verstandelijke) beperking staan noodgedwongen langs de zijlijn, zo publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) eerder deze maand.

In Barendrecht gaat het volgens de Rekenkamer ook niet goed. In een rapport dat eerder dit jaar verscheen uitte de Rekenkamer zijn zorgen over de mate waarin de gemeente erin slaagt om mensen met een beperking een passende plek voor (vrijwilligers)werk of dagbesteding te bieden.

In 2016 is deze taak bij de gemeente neergelegd, maar daarmee is toen wellicht te lichtzinnig omgegaan. “Terwijl het voor deze groep mensen juist zo belangrijk is om door middel van passend werk er echt bij te horen,” zegt Arend Wesdijk, voorzitter van de Wmo-adviesraad. “Het gaat dan niet eens zozeer om een eigen inkomen, maar vooral om voldoening en het tegengaan van sociaal isolement.”

In reactie op het Rekenkamerrapport maakte de gemeente een plan van aanpak om mensen met een arbeidsbeperking beter te helpen. Wesdijk: “Dat plan van aanpak biedt lichtpuntjes zoals het organiseren van meer beschermde werkplekken, maar is ook geschreven voordat Corona kwam. Het zal flink aanpoten worden om iedereen te helpen die nu langs de kant staat of dreigt te staan. En misschien is het tijd om op een andere manier naar werk en inkomen te kijken,” zegt Wesdijk.

Wie zelf een loopbaancoach zoekt, kan bijvoorbeeld terecht op coachfinder.nl. Vraag dan naar de mogelijkheden, want loopbaancoaches worden onder bepaalde voorwaarden vergoed door het Ministerie van Sociale Zaken.


Foto: Ingezonden